Úřední deska


Úřední deska - RSS


 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 0.0.0 0.0.0     [PDF 12kB]    

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Jiné správní úřady
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 30.8.2017 14.9.2017    Veřejná vyhláška [PDF 597kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 17.7.2017 4.8.2017    Veřejné výběrové řízení-pozemek p.č. 923 v k.ú. Břevniště p.R. [PDF 663kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.7.2017 28.7.2017    Veřejná vyhláška [PDF 657kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 10.7.2017 28.7.2017    Stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 270kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 27.3.2017 26.4.2017    Monitorovací kalendář - Krajská hygienická stanice [PDF 349kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.1.2017 15.3.2017    Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail [PDF 164kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 2.2.2017 2.3.2017    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 238kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.1.2017 3.2.2017    Výběrové řízení - VLS ČR, s.p. [PDF 734kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 6.1.2017 21.1.2017    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [PDF 508kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 28.12.2016 19.1.2017    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [PDF 506kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 27.10.2016 11.11.2016    Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 439kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 20.10.2016 4.11.2016    Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 438kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 3.8.2016 3.9.2016    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 260kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 27.5.2016 11.6.2016    Opatření obecné povahy [PDF 1,382kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016    Nabídka pozemů k pronájmu [PDF 1,014kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 29.4.2016 30.5.2016    Veřejná vyhláška-Finanční úřad [PDF 395kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 2.5.2016 17.5.2016    Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 [PDF 255kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 29.4.2016 17.5.2016    Veřejná vyhláška - KHSLK [PDF 425kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.4.2016 4.5.2016    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím [PDF 342kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 6.4.2016 21.4.2016    Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 488kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 16.3.2016 14.4.2016    Veřejná vyhláška-Změna č.1 ÚP Ralsko [PDF 164kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 2.2.2016 2.3.2016    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 987kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 18.1.2016 2.2.2016    Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí [PDF 197kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.1.2016 1.2.2016    Rozšíření úředních hodin - Finanční úřad Č.Lípa [PDF 73kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.1.2016 29.1.2016    Veřejná vyhláška  [PDF 1,264kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 26.10.2015 21.12.2015    Pozvánka na seminář-Kotlíkové dotacev Libereckém kraji [PDF 133kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.11.2015 1.12.2015    Záměr města Stráž pod Ralskem prodat nemovitosti za účelem výstavby RD [PDF 565kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 21.10.2015 30.11.2015    Kotlíkové dotace v Libereckém kraji [PDF 269kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 29.10.2015 30.11.2015    ´Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí [PDF 78kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.10.2015 9.11.2015    Veřejné výběrové řízení-pozemek p.č. 418/3 v k.ú. Břevniště p.R. [PDF 735kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.9.2015 23.10.2015    Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK [PDF 191kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 1.9.2015 22.10.2015    Oznámení o konání opakované dražby [PDF 391kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.8.2015 3.9.2015    Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 [PDF 66kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 20.7.2015 18.8.2015    Veřejná vyhláška - Ministerstvo ŽP [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 17.7.2015 1.8.2015    Veřejná vyhláška [PDF 241kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 8.7.2015 23.7.2015    Dražební vyhláška [PDF 441kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 9.6.2015 24.6.2015    Veřejná vyhláška [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 1.4.2015 23.6.2015    Veřejná vyhláška [PDF 269kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 23.2.2015 1.6.2015    Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 160kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 29.4.2015 1.6.2015    Veřejná vyhláška [PDF 286kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 30.3.2015 27.4.2015    Monitorovací kalendář [PDF 306kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.1.2015 16.2.2015    Nabídka pozemků [PDF 241kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.1.2015 14.2.2015    Veřejná vyhláška [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 9.1.2015 24.1.2015    Plán pro zvládámí povodńových rizik v povodí Labe [PDF 235kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 8.1.2015 23.1.2015    Národní plán povodí Labe [PDF 226kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 23.9.2014 8.10.2014    Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospod. osnov [PDF 461kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.7.2014 8.8.2014    Veřejná vyhláška [PDF 179kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 28.5.2014 12.6.2014    Zpráva o uplatňování ÚP [PDF 242kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 22.5.2014 6.6.2014    Veřejná vyhláška [PDF 114kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 29.4.2014 14.5.2014    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 [PDF 238kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.3.2014 3.4.2014    Kvalita vody [PDF 261kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 9.8.2013 9.9.2013    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  [PDF 205kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.7.2013 31.8.2013    Veřejná vyhláška [PDF 495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 26.7.2013 30.8.2013    Veřejná vyhláška-zákaz odběru povrchových vod [PDF 653kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 28.5.2013 28.8.2013    Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 684kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 9.8.2013 24.8.2013    Veřejná vyhláška o doručení [PDF 280kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 25.6.2013 10.7.2013    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012 [PDF 767kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.6.2013 30.6.2013    ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY [PDF 607kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 7.6.2013 22.6.2013    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,020kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 26.4.2013 27.5.2013    Veřejná vyhláška FÚ [PDF 1,132kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 25.4.2013 10.5.2013    Výběrové řízení na pronájem honitby \"č.27 Sedliště\" [PDF 2,192kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 22.4.2013 7.5.2013    Veřejná vyhláška [PDF 1,267kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 22.4.2013 7.5.2013    Výběrové řízení na pronájem honitby [PDF 2,158kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2013 28.2.2013    Oznámení - přičlenění honebních pozemků [PDF 405kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 23.11.2012 8.12.2012    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Hamr na Jezeře [PDF 200kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.10.2012 9.11.2012    Posudek-posuzování vlivů na životní prostředí [PDF 396kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 1.10.2012 16.10.2012    Rozhodnutí-ELPRO DELICIA a.s. [PDF 3,170kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.8.2012 8.9.2012    Územní rozhodnutí - přeložka sdělovacího kabelu [PDF 2,591kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.8.2012 8.9.2012    Územní rozhodnutí - přeložka veřejného osvětlení [PDF 2,346kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 31.0.2012 16.8.2012    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,415kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 19.7.2012 3.8.2012    Oznámení o zahájení ÚŘ-přeložka sdělovacího kabelu [PDF 958kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 19.7.2012 3.8.2012    Oznámení o zahájení ÚŘ-přeložka VO [PDF 950kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 19.7.2012 3.8.2012    Územní rozhodnutí-Pavlína Ullrichová [PDF 5,813kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 19.7.2012 3.8.2012    Územní rozhodnutí-Jaromír Beránek [PDF 3,010kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 19.6.2012 4.7.2012    Celkové vyúčtování - vodné a stočné [PDF 517kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.5.2012 14.6.2012    Vodovodní přípojka [PDF 1,271kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 30.5.2012 14.6.2012    Vodovodní přípojka - zahájení územního řízení [PDF 1,240kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 25.5.2012 9.6.2012    Ministerstvo životního prostředí [PDF 588kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.4.2012 15.5.2012    Veřejná vyhláška [PDF 1,467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 19.4.2012 4.5.2012    Dražební vyhláška - Vlastimil Lauryn [PDF 1,300kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 16.4.2012 1.5.2012    Informace pro občany [PDF 2,180kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.4.2012 19.4.2012    Nařízení města Česká Lípa č. 3/2012 [PDF 676kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 10.6.2011 9.8.2011    Pozemkový fond ČR-seznam pozemků na prodej [PDF 308kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 20.7.2011 5.8.2011    Územní rozhodnutí [PDF 332kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 13.7.2011 30.7.2011    Oznámení- projednání návrhu zásad územního rozvoje LK [PDF 630kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.7.2011 30.7.2011    Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010 [PDF 741kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 20.4.2011 20.7.2011    Oznámení o zamýšleném převodu - PF ČR [PDF 532kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.6.2011 16.7.2011    Územní rozhodnutí [PDF 192kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 13.6.2011 13.7.2011    Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím [PDF 209kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.6.2011 2.7.2011    Závěr zjišťovacího řízení [PDF 1,103kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.5.2011 15.6.2011    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,344kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 23.5.2011 8.6.2011    Oznámení - areál rekreačních objektů [PDF 306kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 18.4.2011 4.5.2011    Veřejná vyhláška - Ficbauer [PDF 245kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 18.4.2011 4.5.2011    Veřejná vyhláška - Donnerová [PDF 244kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 18.4.2011 4.5.2011    Veřejná vyhláška - Florian-Paul lordache [PDF 257kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 13.4.2011 29.4.2011    Areál rekreačních objektů-územní řízení [PDF 1,442kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 13.4.2011 29.4.2011    Dražební vyhláška-Petr Budina [PDF 753kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 31.3.2011 16.4.2011    Územní řízení  [PDF 808kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.3.2011 30.3.2011    Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [PDF 372kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.3.2011 30.3.2011    Sčítání lidu, domů a bytů - kontakty [PDF 107kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 11.2.2011 27.2.2011    Územní řízení o umístění stavby [PDF 1,333kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 21.1.2011 9.2.2011    Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím [PDF 206kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.12.2010 10.1.2011    Seznam pozemků určených k prodeji - PF ČR [PDF 225kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.12.2010 29.12.2010    Veřejná vyhláška - Rubešová Lucie [PDF 236kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 30.11.2010 15.12.2010    Veřejná vyhláška - Vogel petr [PDF 227kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 23.11.2010 8.12.2010    Veřejná vyhláška Donnerová [PDF 247kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 27.10.2010 11.11.2010    Nabídka pozemků PF ČR [PDF 212kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 8.10.2010 23.10.2010    Nabídka pozemků k prodeji [PDF 119kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.7.2010 20.10.2010    Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 104kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.10.2010 19.10.2010    Územní rozhodnutí [PDF 1,141kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 29.9.2010 14.10.2010    Veřejná vyhláška [PDF 74kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 8.9.2010 23.9.2010    Veřejná vyhláška [PDF 77kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 31.8.2010 15.9.2010    Územní rozhodnutí - Dětský domov Hamr [PDF 1,013kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 12.8.2010 13.9.2010    Nabídka pozemků určených k převodu [PDF 68kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 12.7.2010 9.9.2010    Veřejná soutěž [PDF 469kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 23.8.2010 7.9.2010    Rozhodnutí hejtmana Lib.kraje [PDF 157kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.8.2010 5.9.2010    Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje [PDF 163kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.7.2010 1.9.2010    Veřejná vyhláška-územní plán Dubnice [PDF 179kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 12.8.2010 27.8.2010    Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [PDF 394kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 22.7.2010 18.8.2010    Plán péče [PDF 132kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 2.8.2010 17.8.2010    Veřejná vyhláška-Eva Stádníková [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 7.8.2010 15.8.2010  č. 1/2010  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - stav nebezpečí [PDF 1,717kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.7.2010 3.8.2010    Veřejná vyhláška - Donnerová Terezie [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 19.7.2010 3.8.2010    Zahájení územního řízení - Dětský domov se školou [PDF 266kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Mikroregion Podralsko
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 6.11.2017 20.11.2017    Rozpočtový výhled na období let 2019 - 2021 - Návrh [PDF 310kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 3.11.2017 17.11.2017    Rozpočet rok 2018 - návrh [PDF 611kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 17.5.2017 2.6.2017    Závěrečný účet Mikroregion Podralsko za rok 2016 [PDF 499kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 4.11.2016 19.11.2016    Rozpočtový výhled na období let 2018-2020 [PDF 101kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 4.11.2016 19.11.2016    Rozpočet na rok 2017 [PDF 147kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 22.3.2016 7.4.2016    Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 531kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 20.11.2015 7.12.2015    Rozpočet na rok 2015 - Mikroregion Podralsko [PDF 102kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 20.11.2015 7.12.2015    Rozpočtový výhled na období let 2017-2019 [PDF 130kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 27.4.2015 18.5.2015    Závěrečný účet Mikroregion Podralsko [PDF 469kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 25.11.2014 11.12.2014    Rozpočtový výhled na období let 2016-2017 [PDF 90kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 25.11.2014 11.12.2014    Rozpočet na rok 2015 [PDF 112kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 4.1.2013 22.1.2013    Mikroregion Podralsko-rozpočet na rok 2013 [PDF 452kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Hamr na Jezeře
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 7.8.2017 27.10.2017     [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 5.10.2017 20.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 14.9.2017 29.9.2017    Zasedání okrskové volební komise [PDF 99kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 6.9.2017 22.9.2017    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 14.9.2017 [PDF 75kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 4.9.2017 19.9.2017    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 7.8.2017 31.8.2017    Záměr obce směnit pozemky [PDF 247kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 7.6.2017 22.6.2017    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 15.6.2017 [PDF 72kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 17.5.2017 1.6.2017    Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 [PDF 114kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 17.5.2017 1.6.2017    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2016 [PDF 2,511kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 9.3.2017 17.3.2017    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 16.3.2017 [PDF 62kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 9.12.2016 24.12.2016    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 16.12.2016 [PDF 58kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.12.2016 16.12.2016    Návrh rozpočtu obce na rok 2017 [PDF 564kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.11.2016 8.12.2016    Ppozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce [PDF 72kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 17.10.2016 1.11.2016    Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [PDF 186kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 13.10.2016 28.10.2016    Sběr nebezpečného odpadu [PDF 215kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 13.10.2016 28.10.2016    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 20.10.2016 [PDF 71kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 22.9.2016 11.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do ZK [PDF 69kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 8.9.2016 23.9.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 9.6.2016 24.6.2016    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 62kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 21.4.2016 6.5.2016    Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 1,894kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 9.3.2016 18.3.2016    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 17.3.2016 [PDF 62kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 10.12.2015 20.12.2015    Zasedání zastupitelstva obce [PDF 59kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 24.11.2015 9.12.2015    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 3.12.2015 [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 3.9.2015 18.9.2015    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 10.9.2015 [PDF 57kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 4.6.2015 12.6.2015    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 11.6.2015 [PDF 61kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 29.4.2015 14.5.2015    Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy [PDF 407kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 16.4.2015 1.5.2015    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 31.3.2015 30.4.2015    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2014 [PDF 2,016kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 5.3.2015 20.3.2015    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 74kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 12.12.2014 27.12.2014    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 19.12.2014 [PDF 62kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 30.10.2014 8.11.2014    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hamr na Jezeře [PDF 89kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 11.10.2014 26.10.2014    Zápis o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaných ve dnech 10.-11.10.2014  [PDF 140kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 25.9.2014 10.10.2014    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2013 [PDF 2,188kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 24.9.2014 9.10.2014    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 153kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 26.8.2014 10.9.2014    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 58kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 20.8.2014 4.9.2014    Informace o počtu a sídle volebního okrsku [PDF 78kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 4.6.2014 19.6.2014    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 77kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 6.5.2014 21.5.2014    Oznámení-volby do Evropského parlamentu [PDF 76kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 2.4.2014 17.4.2014    Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 126kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 19.3.2014 3.4.2014    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2013 [PDF 326kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 5.3.2014 20.3.2014    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 140kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 14.2.2014 1.3.2014    Konkurz na pozici správce kempu a údržbář obecního majetku [PDF 324kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 13.12.2013 28.12.2013    pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 20.12.2013 [PDF 197kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 25.11.2013 11.12.2013    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 2.12.2013 [PDF 206kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 8.11.2013 23.11.2013    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 223kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 10.10.2013 25.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 241kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.9.2013 8.10.2013    Stanovení min. počtu členů okrskových komisí a informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 417kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 13.9.2013 28.9.2013     [PDF 114kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 13.9.2013 28.9.2013    grafická část k záměru prodeje pozemků [PDF 568kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 5.9.2013 12.9.2013    Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 12.9.2013 [PDF 218kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 16.7.2013 31.7.2013    Veřejná vyhláška [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 6.6.2013 22.6.2013    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 194kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 19.4.2013 4.5.2013    Zasedání zastupitelstva  [PDF 207kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 21.3.2013 30.4.2013    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2012 [PDF 7,143kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 28.1.2013 12.2.2013    Výsledky voleb  [PDF 230kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 14.1.2013 29.1.2013    Informace pro voliče [PDF 249kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 9.1.2013 24.1.2013    Zápis dětí do I. třídy [PDF 238kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 7.12.2012 22.12.2012    Oznámení starosty [PDF 359kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 27.11.2012 12.12.2012    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 251kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 31.10.2012 7.11.2012    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 224kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 15.10.2012 30.10.2012    Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů [PDF 440kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 11.9.2012 12.10.2012    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 231kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 28.8.2012 21.9.2012    Volby do ZK [PDF 234kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 4.9.2012 19.9.2012  416/2012  Souhlasné stanovisko V 451 - Babylon - Bezděčín zdvojení stávajícího vedení 400kW [PDF 2,321kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 18.5.2012 2.6.2012    Den Dětí 2.6.2012 [PDF 430kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 7.5.2012 25.5.2012    Zápis do mateřské školy [PDF 233kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 24.4.2012 3.5.2012  2/2012  Zasedání zastupitelstva obce [PDF 93kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 4.4.2012 19.4.2012    Veřejná vyhláška [PDF 265kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 12.12.2012 25.1.2012  5/2012  Pozvánka na veřejné zasedání [PDF 91kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Stavební odbor
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 9.3.2012 5.4.2012    Rozhodnutí-ČEU Distribuce - 2.část [PDF 1,549kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 9.3.2012 29.3.2012    Rozhodnutí - ČEZ Distribuce a.s. - 1.část [PDF 1,580kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 17.2.2012 6.3.2012    Územní rozhodnutí [PDF 137kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 17.1.2012 1.2.2012    Oznámení o zahájení řízení [PDF 1,112kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 6.1.2012 21.1.2012    Územní rozhodnutí [PDF 834kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 30.12.2011 14.1.2012    Zahájení územního řízení - chodník Břevniště [PDF 1,354kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 2.11.2011 17.11.2011    Územní rozhodnutí [PDF 154kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 10.10.2011 25.10.2011    Rozhodnutí [PDF 78kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 13.9.2011 28.9.2011    Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 1,188kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor
 25.8.2011 9.9.2011    Oznámení o zahájení územního řízení o změně využití území [PDF 966kB]  Zahájení územního řízení  Stavební odbor

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Svazek obcí
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 9.6.2011 25.8.2011    Veřejná zakázka - \"Zelená cyklomagistrála Ploučnice\" [PDF 278kB]  Ostatní informace  Svazek obcí
 30.6.2011 18.7.2011    Rozpočtový výhled na období let 2011 - 2013 [PDF 427kB]  Ostatní informace  Svazek obcí
 1.6.2011 17.6.2011    Rozpočtové opatření č. 1/2011 [PDF 858kB]  Ostatní informace  Svazek obcí
 18.4.2011 4.5.2011    Závěrečný účat Mikroregion Podralsko [PDF 1,525kB]  Ostatní informace  Svazek obcí
 26.11.2010 11.12.2010    Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2011+ rozp. opatření č. 3/2010 [PDF 865kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí
 25.8.2010 11.9.2010    Mikroregion Podralsko [PDF 205kB]  Ostatní informace  Svazek obcí

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Vnitřní a správní odbor
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 27.3.2012 17.4.2012    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2011 [PDF 1,308kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 21.3.2012 5.4.2012    Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 557kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 25.1.2012 9.2.2012    Pozvánka na veřejné zasedání 2.2.2012 [PDF 201kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 11.1.2012 26.1.2012    Usnesení - 30.12.2011 [PDF 256kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 2.1.2012 21.1.2012    Rozpočet na rok 2012 [PDF 1,524kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 15.12.2011 17.1.2012    Usnesení-13.12.2011 [PDF 255kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 21.12.2011 5.1.2012    Veřejná vyhláška [PDF 533kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 14.12.2011 30.12.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 102kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 14.12.2011 30.12.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 153kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 14.12.2011 30.12.2011    Rozpočtové opatření č.3 [PDF 74kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 22.12.2011 30.12.2011    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 184kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 5.12.2011 14.12.2011  6/2011  Zasedání zastupitelstva obce [PDF 94kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 10.11.2011 25.11.2011    Prodejní výstava v knihovně [PDF 265kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 20.10.2011 4.11.2011    Usnesení ze dne 29.9.2011 [PDF 397kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 10.10.2011 25.10.2011    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví [PDF 319kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 12.9.2011 12.10.2011    Nabídka pozemků určených k převodu [PDF 259kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 21.9.2011 30.9.2011  5/2011  Veřejné zasedání zastupitelstva obce [PDF 90kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor
 15.8.2011 30.8.2011    Závěr zjišťovacího řízení [PDF 112kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Vnitřní a správní odbor

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 14.9.2017 29.9.2017    Usnesení ze dne 14.9.2017 [PDF 228kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 22.6.2017 7.7.2017    Usnesení ze dne 15.6.2017 [PDF 240kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.3.2017 4.4.2017    Usnesení ZO ze dne 16.3.2017 [PDF 173kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 22.12.2016 6.1.2017    Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2017 [PDF 562kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 22.12.2016 6.1.2017    Usnesení ze dne 16.12.2016 [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.12.2016 23.12.2016    Usnesení ze dne 1.12.2016 [PDF 183kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.6.2016 9.7.2016    Usnesení ZO ze dne 16.6.2016 [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 22.6.2016 7.7.2016    Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Hamr na Jezeře [PDF 134kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.3.2016 14.4.2016    Usnesení ze dne 17.3.2016 [PDF 106kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2015 7.1.2016    Usnesení ZO ze dne 18.12.2015 [PDF 91kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2015 7.1.2016    Rozpočet na rok 2016 [PDF 448kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 21.12.2015 5.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 [PDF 514kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 15.12.2015 4.1.2016    Záměr obce prodat části pozemku v k.ú. Hamr na Jezeře [PDF 124kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 10.12.2015 25.12.2015    Usnesení ZO ze dne 3.12.2015 [PDF 254kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 3.12.2015 18.12.2015    Návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 477kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 24.9.2015 9.10.2015    Usnesení ZO ze dne 10.9.2015 [PDF 134kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.6.2015 2.7.2015    Záměr obce prodat části pozemku v k.ú. Hamr na Jezeře [PDF 169kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.6.2015 2.7.2015    Usnesení ZO ze dne 11.6.2015 [PDF 95kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 16.3.2015 10.4.2015    Obecně závazná vyhláška č.1/2015 [PDF 354kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 19.3.2015 7.4.2015    Usnesení ze dne 12.3.2015 [PDF 225kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.12.2014 27.1.2015    Usnesení ZO ze dne 19.12.2014 [PDF 93kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2014 7.1.2015    Rozpočet na rok 2015 [PDF 517kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 10.12.2014 30.12.2014    Usnesení ze dne 4.12.2014 [PDF 174kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.12.2014 19.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 520kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 27.11.2014 12.12.2014    Pozvánka na veřejné zasedíní ZO dne 4.12.2014 [PDF 66kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 18.11.2014 3.12.2014    Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.11.2014 [PDF 134kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 5.9.2014 9.10.2014    Usnesení ZO ze dne 4.9.2014 [PDF 96kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 11.6.2014 10.7.2014    Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 [PDF 103kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 11.6.2014 10.7.2014    Obecně závazná vyhláška č. 2/2014  [PDF 378kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 11.6.2014 10.7.2014    Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 [PDF 187kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 20.6.2014 9.7.2014    Usnesení ze dne 11.6.2014 [PDF 211kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.3.2014 8.4.2014    Záměr obce prodat část pozemku [PDF 225kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2013 21.1.2014    Usnesení ZO ze dne 20.12.2013 [PDF 275kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2013 18.1.2014    Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2014 - příjmová část [PDF 520kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 23.12.2013 18.1.2014    Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2014 - výdajová část [PDF 1,054kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 11.12.2013 26.12.2013    Usnesení ze dne 2.12.2013 [PDF 337kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 3.12.2013 20.12.2013    Návrh rozpočtu na rok 2014 [PDF 1,566kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 21.11.2013 6.12.2013    Usnesení ZO ze dne 13.11.2013 [PDF 701kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 22.9.2013 19.10.2013    Usnesení ZOze dne 12.9.2013 [PDF 828kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.6.2013 23.7.2013    Usnesení ze dne 13.6.2013 [PDF 267kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 27.4.2013 22.5.2013    Záměr obce prodeje pozemku v k.ú. Břevniště pod Ralskem [PDF 242kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 27.4.2013 22.5.2013    Záměr obce prodeje pozemku v k.ú. Hamr na Jezeře [PDF 258kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.5.2013 22.5.2013    Usnesení ZO ze dne 26.4.2013 [PDF 552kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 25.3.2013 9.4.2013    Usnesení ze dne 14.3.2013 [PDF 633kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.3.2013 4.4.2013    Záměr obce prodat pozemky v k.ú.Hamr na Jezeře [PDF 651kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.3.2013 22.3.2013    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 232kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 9.1.2013 24.1.2013    Usnesení ze dne 21.12.2012 [PDF 308kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.1.2013 19.1.2013    Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2013 [PDF 1,525kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 5.12.2012 20.12.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013 [PDF 1,507kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 19.11.2012 4.12.2012    Usnesení ZO ze dne 7.11.2012 [PDF 339kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 12.11.2012 27.11.2012    Obecně závazná vyhláška č.2/2012 [PDF 1,227kB]  Vyhlášky a nařízení  Zastupitelstvo obce
 12.11.2012 27.11.2012    Záměr obce prodat st.pozemek p.č. 386 [PDF 422kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 12.11.2012 27.11.2012    Záměr obce prodat pozemek p.č. 921/8 v k.ú.Břevniště pod Ralskem [PDF 441kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.7.2012 16.8.2012    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 221kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 18.5.2012 2.6.2012    Usnesení ze dne 2.5.2012 [PDF 661kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 18.5.2012 2.6.2012    Obecně závazný vyhláška [PDF 302kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 15.7.2011 31.7.2011    Usnesení ZO - 29.6.2011 [PDF 319kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 15.6.2011 1.7.2011    Usnesení ze dne 7.6.2011 [PDF 371kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.6.2011 23.6.2011    Usnesení ZO obce ze dne 19.5.2011 [PDF 707kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.5.2011 7.6.2011    Záměr obce prodat části pozemků [PDF 253kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.5.2011 7.6.2011    Pozvánka na veřejné zasedání ZO Hamr na Jezeře [PDF 217kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 11.3.2011 27.3.2011    Usnesení ZO - únor 2011 [PDF 425kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 15.1.2011  34/2010  rozpočet obce 2011 - příjmová část [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 15.1.2011  34/2010  rozpočet obce 2011 - výdajová část [PDF 151kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.12.2010 14.1.2011    Usnesení ZO 28.12.2010 [PDF 714kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  36/2010  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 [PDF 86kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  37/2010  Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  38/2010  Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  39/2010  Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 [PDF 80kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  40/2010  Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 [PDF 114kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  41/2010  Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 [PDF 86kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2010 13.1.2011  42/2010  Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 21.12.2010 5.1.2011    Usnesení - 8.12.2010 [PDF 257kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 9.12.2010 24.12.2010    Návrh rozpočtu na rok 2011 [PDF 1,601kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.11.2010 11.12.2010    Usnesení z ustavujícího zasedání ZO [PDF 434kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.10.2010 19.10.2010    Usnesení - září 2010 [PDF 316kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.10.2010 19.10.2010    Záměr obce [PDF 155kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.9.2010 23.9.2010    Veřejné zasedání ZO [PDF 90kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 22.3.2010 8.4.2010    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 96kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.12.2009 14.1.2010    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 87kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 2.12.2009 17.12.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 1,228kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.9.2009 15.10.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.6.2009 15.7.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 95kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 27.5.2009 12.6.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 98kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.2.2009 10.3.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 33kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 19.12.2008 4.1.2009    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 25kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 18.11.2008 3.12.2008    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 32kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 30.6.2008 15.7.2008    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 24kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 13.6.2008 28.6.2008    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 43kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.1.2008 2.2.2008    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 22kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.12.2007 5.1.2008    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 23kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.10.2007 2.11.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 23kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.6.2007 14.7.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 27kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.5.2007 19.5.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 20kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.4.2007 19.4.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 25kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 18.1.2007 3.2.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 141kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 21.12.2006 6.1.2007    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 135kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.12.2006 5.1.2007    Jednací řád zastupitelstva obce [PDF 144kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 15.12.2006 30.12.2006    Ustavující usnesení [PDF 119kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Hamr na Jezeře
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 30.6.2011 18.7.2011    Rozpočtový výhled na období let 2011-2013 [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 22.6.2011 8.7.2011    Pozvánka na veřejné zasedání ZO [PDF 193kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 11.5.2011 20.5.2011  2/2011  Veřejné zasedání zastupitelstva obce [PDF 96kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 20.4.2011 7.5.2011    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2010 [PDF 1,444kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 17.2.2011 26.3.2011    Zasedání zastupitelstva obce [PDF 91kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 7.3.2011 26.3.2011    Oznámení o sčítání lidu [PDF 50kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 16.1.2011 28.1.2011  1/1/2011  VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU [PDF 207kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 21.1.2011 28.1.2011  1a/1/2011  Porost 1A13 určený k těžbě-hospodářská kniha a mapa [PDF 500kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 21.12.2010 28.12.2010  006/2010  Veřejné zasedání zastupitelstva obce [PDF 94kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 3.12.2010 18.12.2010    Vánoční dílna [PDF 345kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.12.2010 8.12.2010  8/12/2010  Veřejní zasedání zastupitelstva [PDF 91kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 3.11.2010 18.11.2010    Informace o konání ustavujícího zasedání [PDF 277kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 25.10.2010 9.11.2010    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce [PDF 1,766kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.10.2010 16.10.2010    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 73kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 30.8.2010 14.9.2010    Informace-volby [PDF 46kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 11.8.2010 26.8.2010    Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF 46kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Oznámení o uložení písemnosti [PDF 79kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Usnesení zastupitelstva 16.6.2010 [PDF 247kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Stanovení počtu členů zastupitelstva [PDF 87kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Záměr obce [PDF 119kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Záměr obce prodat část pozemku [PDF 136kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 23.6.2010 8.7.2010    Záměr obce prodat pozemky [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 10.6.2010 25.6.2010    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 450kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 31.5.2010 15.6.2010    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky 28.5.-29.5.2010 [PDF 530kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 31.5.2010 15.6.2010  275/2010  Celní úřad: oznámení o uložení písemnosti [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 31.5.2010 15.6.2010  275/2010  Celní úřad: oznámení o uložení písemnosti [PDF 438kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 19.5.2010 4.6.2010    Závěrečný účet; mikroregion Podralsko [PDF 1,249kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 10.5.2010 25.5.2010    Rozpočtové opatření; Mikroregion Podralsko [PDF 1,184kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 24.4.2010 9.5.2010    Očkování proti vzteklině [PDF 327kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 20.4.2010 6.5.2010    Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2009 [PDF 1,026kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2010 15.1.2010    Rozpočet obce na rok 2010 [PDF 40kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 30.12.2008 15.1.2009    Závěrečný účet obce za rok 2008 [PDF 131kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2009 15.1.2009    Rozpočet obce na rok 2009 [PDF 34kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2009 15.1.2009    Rozpočtový výhled na období let 2009 – 2013 [PDF 41kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2008 15.1.2008    Rozpočet obce na rok 2008 [PDF 39kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2007 15.1.2007    Rozpočet obce na rok 2007 [PDF 162kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře
 1.1.2006 16.1.2006    Rozpočet obce na rok 2006 [PDF 161kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Hamr na Jezeře

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.