LETNÍ KINO na pláži Hamerského jezera

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Kino na kolečkách doputuje v létě až do Hamru na Jezeře a vy budete mít takto možnost shlédnout promítání pod širým nebem přímo na pláži Hamerského jezera.

 

Poznačte si do svých kalendářů termíny promítání jednotlivých filmů, které budou během léta celkem tři a nejvíce se těšíme na film Dovolená s Andělem, který se právě na naší hamerské pláži natáčel.

 

 

 

„24 kapřích hodin“ – rybářské závody v Hamru na Jezeře 12.6. – 13.6.2020

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

24. kapřích hodin…termín závodů je pro rok 2020 vypsán je 12.6. – 13.6.2020  –  pouze pro 30 dvojic… !!! 

Rybářské závody o hodnotné ceny „24. kapřích hodin“ se konají od pátku 12.6.2020 od 17,00 hodin do soboty 13.6.2020 do 17,00 hodin – prezence přihlášených rybářů k závodu a losování stanovišť bude zahájeno od 14,30 hodin na hrázi Hamerského jezera pod přístřešky před restaurací „Na hrázi“.
     V této době do STARTU závodu, který bude v 17,00 hodin přihlášení účastníci doplatí startovné 200,- Kč na dvoučlenné družstvo (200,-Kč záloha při podání přihlášky) a zaujmou vylosované stanoviště.

Jedná se o rybářský závod DVOJIC v lovu kapra po dobu nepřetržitých 24 hodin. U vody bude možné bivakovat a s vozidlem parkovat přímo u stanoviště po celou dobu konání závodu – tj. od zahájení závodu až do soboty 13.6.2020 do 17,00 hodin.
Počet startujících dvojic je omezen na 30 dvojic a pro závazné přihlášení je nutné uhradit předem do 30. května 2020 zálohu 200,-Kč na družstvo na účet obce Hamr na Jezeře 903415389/0800 u ČS.

PROPOZICE 2020 – jsou stejné jako vždycky, nekoukejte na rok výroby 🙂

Přihlášky do závodu prosím na e-mail : obec@obechamr.cz – informace na tel.: 487 851 822.
Po skončení závodu mohou všichni přihlášení rybařit na Hamerském jezeře až do něděle 14.6.2020, kdy ovšem již nebude možné nocovat či tábořit u vody na jednotlivých stanovištích.
Všem rybářům přeji krásné počasí, co největší ryby a „Petrův zdar“.

 

Obecní úřad zavádí od 20.4.2020 úřední hodiny pro veřejnost + možnost vydání roušky nebo další dezinfekce

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality
Úřední hodiny Obecního úřadu Hamr na Jezeře pro veřejnost:
  otevřeno (od — do)
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00

 

Informace: – i když jsme všem našim občanům již vydali ochranné a dezinfekční prostředky (seniorům starším 65let již od 26.3.2020 a dále průběžně dále do všech vašich domácností) máte možnost si v uvedených úředních hodinách případně ještě odebrat ochrannou roušku a nebo další dávku dezinfekce do vydané 0,5l plastové lahvičky.
Ochrannou roušku si můžete také vyzvednout na Poště v Hamru na Jezeře v době otvírací doby pro veřejnost.

Vždy je dobré využít návštěvu po předchozí telefonické dohodě a před vstupem do veřejných budov jste povinni mít umístěnou ochrannou roušku na svých dýchacích orgánech a použít po vstupu do budovy dezinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost a vstřícnost.

Aktuální stav za Liberecký kraj k onemocnění způsobenému novým koronavirem

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Aktuální stav za Liberecký kraj k onemocnění způsobenému novým koronavirem a veškeré informace k tomuto typu onemocnění můžete sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ZDE.

Přeji všem, nejen v naší obci, pevné zdraví i štěstí a mysleme nejen na sebe, ale i na ty ostatní 🙂

Prodloužení omezeného pohybu a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu volného pohybu a pozastavení maloobchodního prodeje do 1.4.2020

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Nové nařízení vlády o prodloužení omezení pohybu a pozastavení maloobchodního prodeje ZDE s platností do 1.4.2020 do 06:00 hodin – zatím.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu volného pohybu s platností od 24.3.2020 od 06:00 hodin ZDE.

Nařízení vlády ze dne 18.3.2020 – povinnost nosit roušky mimo bydliště a vymezená doba po nákupy seniorů

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Vláda ČR:

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 07:00 hod. a 09:00 hod (ZDE nové nařízení a úprava času), a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

(ZDE nové nařízení a úprava času)

Nařízení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 ZDE. 

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

ROZHODNUTÍ  – hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE O ZÁKAZU VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Po projednání v Krizovém štábu Libereckého kraje jsem na území Libereckého kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků, které chrání dýchací cesty, a to do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci (úřadů), správních orgánů a integrovaného záchranného systému, pošt, lékáren, bank i taxislužby, a to s platností od 18 hodin dne 17. března do odvolání.

Osoby jsou dle nařízení povinni podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních, ozbrojených sil provádějících střežení a kontrolu. Toto opatření považuji vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob v České republice za nutné.

 

Lidé mohou nosit roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní prostředky. Stačí mít alespoň šátek, šálu či jakoukoli ochrannou tkaninu.

Jde nám především o to, aby lidé chránili sebe i své okolí.

Více info ve složce OZNÁMENÍ pod č.j.: KULK25070/2020 ze dne 17.3.2020

na http://bit.ly/rozhodnuti-hejtmana-zakaz-vstupu

Nařízením Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 se z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v ČR uzavírá obecní úřad pro veřejnost.

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se úplně ruší úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu v Hamru na Jezeře.

Starosta obce Hamr na Jezeře, v souladu s usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 rozhoduje o dočasném omezení provozu Obecního úřadu v Hamru na Jezeře spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin v termínu od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin.

Veškerá podání obecnímu úřadu lze činit pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné ukládat do poštovní schránky umístěné vpravo na čelním vchodu do budovy.

Telefonický a e-mailový kontakt s obecním úřadem zůstává zachován.

Přístup veřejnosti do úřední budovy bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě.

Vzhledem k aktuální situaci zvažte prosím naléhavost vyřízení vašeho požadavku!

 

NOUZOVÝ STAV – vyhlášený vládou ČR dne 12.3.2020 ve 14:00h (průběžně aktualizované přílohy a potřebné žádosti na konci příspěvku)

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky vyhlašuje vláda Česká republiky nouzový stav.

Nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 – omezení pohybu osob a povolení některých provozoven a maloobchodních činností

 

Nařízení vlády ČR účinné ode dne 14.3.2020 od 06:00 hodin do 24.3.2020 do 06:00 hodin v oblasti maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provo­zovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátku na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

Zákaz akcí, na nichž se sejde víc než 30 lidí, se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Připomínáme všem, kteří se vrátili ze silně zasažených oblastí, že jsou povinni kontaktovat svého lékaře a neprodleně přejít do 14denní karantény!

 

Opatření k omezení pohybu osob a aktuální doplnění povolení některých provozoven

 

Nařízení vlády ze 14.3.2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

Opatreni o docasnem znovuzavedeni ochrany vnitrnich hranic CR

Opatreni o zakazu poradani kulturnich, sportovnich a dalsich akci s ucasti nad 30osob

Opatreni o zakazu skolni dochazky vzdelavacich a volnocasovych aktivit ve skolstvi

Opatreni o zakazu vstupu do CR a cestovani do rizikovych zemi

Opatreni v mezinarodni osobni doprave

Tiskopis ošetřovné

Tiskopis_osetrovne_skola

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

ZRUŠENÍ veřejného zastupitelstva obce Hamr na Jezeře plánovaného na den 19.3.2020

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Dobrý den všem,

z rozhodnutí rady obce Hamr na Jezeře v souvislosti  na šíření koronaviru a s ohledem na doporučení Libereckého kraje omezit vstup veřejnosti na úřady, pouze  pokud není vyhnutí,

– se ruší plánované zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře dne 19.3.2020 – nutné a neodkladné záležitosti k projednání nemáme.

Děkuji za pochopení a přeji Vašim rodinám pevné zdraví.

Milan Dvořák – starosta obce Hamr na Jezeře.

 

 

Věřte, že veškerá vydaná opatření nebudou fungovat bez naší aktivní účasti. Každý z nás je odpovědný za sebe a svou rodinu. A taky za svoje okolí, které může ohrozit !!! – a proto prosím :

▪️Omezte prosím všechny kontakty mimo rodinu na nezbytné minimum.
▪️Na úřady choďte jen pokud není jiného vyhnutí. Snažte se s nimi komunikovat elektronicky.
▪️Pobyt venku mezi lidmi omezte na pracovní záležitosti a nutné zásobování rodiny.
▪️Nakupování zkraťte na minimální dobu, půldenní výlety do obchodních center považuji ze nerozumné a promiňte mi to, hloupé.
▪️Koncerty, promítání a další společenské akce pro 99 a méně lidí jsou prostě momentálně rizikové. Je mi to líto, ale nemůžete vědět, kde všichni byli v minulých týdnech.
▪️Dodržujte všechny hygienické zásady a doporučení.
▪️Pokud jste přijeli ze zahraničí, zůstaňte doma v karanténě. Čísla o počtu nakažených jsou dva týdny stará. Stoprocentně bezpečné nejspíš není lyžování ani dovolená v Rakousku, Německu a Itálii.
▪️Pokud jste nemocní zůstaňte doma a kontaktujte linku 112.
▪️Chovejme se prosím odpovědně a slušně jeden k druhému.
▪️Čekají nás další opatření a restrikce. Za nutné považuji rozšíření karantény i na další země, kde byly tisíce Čechů na jarních prázdninách.
▪️Dodržujte všechna doporučení a čtěte. Třeba tady: https://medium.com/…/coronavirus-act-today-or-people-will-d…
▪️Není to chřipka.