Nařízení vlády ze dne 18.3.2020 – povinnost nosit roušky mimo bydliště a vymezená doba po nákupy seniorů

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Vláda ČR:

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 07:00 hod. a 09:00 hod (ZDE nové nařízení a úprava času), a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

(ZDE nové nařízení a úprava času)

Nařízení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 ZDE. 

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

ROZHODNUTÍ  – hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE O ZÁKAZU VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Po projednání v Krizovém štábu Libereckého kraje jsem na území Libereckého kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků, které chrání dýchací cesty, a to do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci (úřadů), správních orgánů a integrovaného záchranného systému, pošt, lékáren, bank i taxislužby, a to s platností od 18 hodin dne 17. března do odvolání.

Osoby jsou dle nařízení povinni podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních, ozbrojených sil provádějících střežení a kontrolu. Toto opatření považuji vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob v České republice za nutné.

 

Lidé mohou nosit roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní prostředky. Stačí mít alespoň šátek, šálu či jakoukoli ochrannou tkaninu.

Jde nám především o to, aby lidé chránili sebe i své okolí.

Více info ve složce OZNÁMENÍ pod č.j.: KULK25070/2020 ze dne 17.3.2020

na http://bit.ly/rozhodnuti-hejtmana-zakaz-vstupu

Nařízením Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 se z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v ČR uzavírá obecní úřad pro veřejnost.

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se úplně ruší úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu v Hamru na Jezeře.

Starosta obce Hamr na Jezeře, v souladu s usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 rozhoduje o dočasném omezení provozu Obecního úřadu v Hamru na Jezeře spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin v termínu od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin.

Veškerá podání obecnímu úřadu lze činit pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné ukládat do poštovní schránky umístěné vpravo na čelním vchodu do budovy.

Telefonický a e-mailový kontakt s obecním úřadem zůstává zachován.

Přístup veřejnosti do úřední budovy bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě.

Vzhledem k aktuální situaci zvažte prosím naléhavost vyřízení vašeho požadavku!

 

NOUZOVÝ STAV – vyhlášený vládou ČR dne 12.3.2020 ve 14:00h (průběžně aktualizované přílohy a potřebné žádosti na konci příspěvku)

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky vyhlašuje vláda Česká republiky nouzový stav.

Nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 – omezení pohybu osob a povolení některých provozoven a maloobchodních činností

 

Nařízení vlády ČR účinné ode dne 14.3.2020 od 06:00 hodin do 24.3.2020 do 06:00 hodin v oblasti maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provo­zovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátku na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

Zákaz akcí, na nichž se sejde víc než 30 lidí, se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Připomínáme všem, kteří se vrátili ze silně zasažených oblastí, že jsou povinni kontaktovat svého lékaře a neprodleně přejít do 14denní karantény!

 

Opatření k omezení pohybu osob a aktuální doplnění povolení některých provozoven

 

Nařízení vlády ze 14.3.2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

Opatreni o docasnem znovuzavedeni ochrany vnitrnich hranic CR

Opatreni o zakazu poradani kulturnich, sportovnich a dalsich akci s ucasti nad 30osob

Opatreni o zakazu skolni dochazky vzdelavacich a volnocasovych aktivit ve skolstvi

Opatreni o zakazu vstupu do CR a cestovani do rizikovych zemi

Opatreni v mezinarodni osobni doprave

Tiskopis ošetřovné

Tiskopis_osetrovne_skola

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

ZRUŠENÍ veřejného zastupitelstva obce Hamr na Jezeře plánovaného na den 19.3.2020

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Dobrý den všem,

z rozhodnutí rady obce Hamr na Jezeře v souvislosti  na šíření koronaviru a s ohledem na doporučení Libereckého kraje omezit vstup veřejnosti na úřady, pouze  pokud není vyhnutí,

– se ruší plánované zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře dne 19.3.2020 – nutné a neodkladné záležitosti k projednání nemáme.

Děkuji za pochopení a přeji Vašim rodinám pevné zdraví.

Milan Dvořák – starosta obce Hamr na Jezeře.

 

 

Věřte, že veškerá vydaná opatření nebudou fungovat bez naší aktivní účasti. Každý z nás je odpovědný za sebe a svou rodinu. A taky za svoje okolí, které může ohrozit !!! – a proto prosím :

▪️Omezte prosím všechny kontakty mimo rodinu na nezbytné minimum.
▪️Na úřady choďte jen pokud není jiného vyhnutí. Snažte se s nimi komunikovat elektronicky.
▪️Pobyt venku mezi lidmi omezte na pracovní záležitosti a nutné zásobování rodiny.
▪️Nakupování zkraťte na minimální dobu, půldenní výlety do obchodních center považuji ze nerozumné a promiňte mi to, hloupé.
▪️Koncerty, promítání a další společenské akce pro 99 a méně lidí jsou prostě momentálně rizikové. Je mi to líto, ale nemůžete vědět, kde všichni byli v minulých týdnech.
▪️Dodržujte všechny hygienické zásady a doporučení.
▪️Pokud jste přijeli ze zahraničí, zůstaňte doma v karanténě. Čísla o počtu nakažených jsou dva týdny stará. Stoprocentně bezpečné nejspíš není lyžování ani dovolená v Rakousku, Německu a Itálii.
▪️Pokud jste nemocní zůstaňte doma a kontaktujte linku 112.
▪️Chovejme se prosím odpovědně a slušně jeden k druhému.
▪️Čekají nás další opatření a restrikce. Za nutné považuji rozšíření karantény i na další země, kde byly tisíce Čechů na jarních prázdninách.
▪️Dodržujte všechna doporučení a čtěte. Třeba tady: https://medium.com/…/coronavirus-act-today-or-people-will-d…
▪️Není to chřipka.

Nařízení Ministerstva zdravotnictví k šíření onemocnění COVID-19 – mimořádná opatření

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

 


Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí

Doporučení občanům obsažená v přiložených informačních ohledně šíření Coronaviru.

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, zveřejňuji doporučení občanům obsažená v přiložených informačních letácích.

Nenechte se znepokojit šířenou televizní mediální masáží – nepodléhejte panice protože, PANIKA a STRES jsou mnohem nebezpečnější než samotný virus !!!

Jak_si_spravne_myt_ruce

Letak_resp_etiketa_cesky_KHSLK

Základní opatření k ochraně_28_2_20

Oddělení krizového řízení
Krajský úřad Libereckého kraje

Hamerský Masopust 22.2.2020 ve 13:00 hodin

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

V sobotu dne 22.2.2020 se ve 13:00 hodin sejdeme před Obecním úřadem v Hamru na Jezeře v tradici starého českého Masopustu a budeme se veselit, zpívat, tančit a v tomto duchu se vydáme krátkým průvodem – ten delší pochod kompletně všemi našimi končinami by byl byl asi pro všechny zúčastněné značně vysilující… 🙂

Průvod bude ukončen na hrázi Hamerského jezera, kdy bude do potoka pod výpustí u hráze do vody slavnostně hozena skutečná basa, jako symbol přivítání jara a výzva zimě, aby už šla skončila… 🙂

Masopustní veselí bude dále do večerních hodin pokračovat před Obecním úřadem v Hamru na Jezeře a na sále uvnitř, kde bude pro všechny účastníky průvodu v maskách připraven ZDARMA gulášek a další zabíjačkové a jiní domácí specialitky. Za poskytnutí sladkého pečiva zvláštní poděkování Pekárně Šumava a panu Ivanu Šnajdrovi a samozřejmě všem zúčastněným maskám a organizátorům akce … 🙂

Obecní úřad v Hamru na Jezeře bude od 23.12.2019 až do 2.1.2020 UZAVŘEN

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

 

POZOR!!!

Obecní úřad v Hamru na Jezeře bude od 23.12.2019 až do 2.1.2020 UZAVŘEN.

POZVÁNKA na silvestrovský děvínský buřtík 31.12.2019

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality