Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva obce :
  • Milan Dvořák, MBA – starosta obce
  • Jana Horáková, MBA – místostarostka obce
  • Mgr. Petra Boroschová – členka  zastupitelstva  (předseda kontrolního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva (předseda  finančního výboru)
  • Jindřich Jirsák – člen zastupitelstva
  • Ing. Iva Brücknerová – členka zastupitelstva
  • Romana Formánková – členka zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

Předběžné pevné termíny zasedání:

4.12. 2018 od 16,00h ; 20.12.2018 od 16,00h