Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva obce :
  • Milan Dvořák, MBA – starosta obce
  • Jana Horáková, MBA – místostarostka obce
  • Mgr. Petra Boroschová – členka  zastupitelstva  (předseda kontrolního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva (předseda  finančního výboru)
  • Jindřich Jirsák – člen zastupitelstva
  • Ing. Iva Brücknerová – členka zastupitelstva
  • Romana Formánková – členka zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

 

Pevně stanovené termíny zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře:

14.3.2019 13.6.2019 (obě ve čtvrtek od 17:00 hodin); 12.9.2019 a 28.11.2019 (obě ve čtvrtek od 16:00 hodin) a 20.12.2019 (v pátek od 17:00 hodin).

Případné změny těchto termínů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem stejně tak jako termíny zasedání zastupitelstva obce mimo tyto uvedené termíny a jedná se vždy o řádné zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře.