Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva obce :
  • Milan Dvořák – starosta obce
  • Jana Horáková – místostarostka obce (členka zastupitelstva a předseda komise pro kulturu a sport)
  • Irena Hývlová – členka zastupitelstva (předseda kontrolního výboru)
  • Eva Ferklová – členka zastupitelstva (předseda finančního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva (člen finančního výboru)
  • Jindřich Jirsák – člen zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

Předběžné pevné termíny zasedání:

16. března 2017; 15. června 2017; 14. září 2017; 30. listopadu 2017 a 15. prosince 2017