Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva obce :
  • Milan Dvořák, MBA – starosta obce
  • Jana Horáková, MBA – místostarostka obce
  • Mgr. Petra Boroschová – členka  zastupitelstva  (předseda kontrolního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva (předseda  finančního výboru)
  • Jindřich Jirsák – člen zastupitelstva
  • Ing. Iva Brücknerová – členka zastupitelstva
  • Romana Formánková – členka zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

Finanční výbor:
Pavel Cihlář dipl. ekonom  – předseda
Ing. Iva Brücknerová – člen
Ing. Jan Voráček – člen

Kontrolní výbor:
Mgr. Petra Boroschovápředseda
MgA Petra Šilhánová-Viňanská – člen
Jaroslava Peková – člen

 

Pevně stanovené termíny zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře:

 Dne 19.3.2020; 18.6.2020; 10.9.2020 a 26.11.2020 (vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin); a 18.12.2020 (v pátek od 17:00 hodin).

Případné změny těchto termínů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem stejně tak jako termíny zasedání zastupitelstva obce mimo tyto uvedené termíny a jedná se vždy o řádné zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře.