ZRUŠENO 19.8.2015 – Zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

1250877306EazEd7

Zákaz rozdělávání ohně byl rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje zrušen s účinností od 19.8.20215.

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje je od 10.8.2015 vyhlášen zákaz rozdělávání ohně, kouření v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a manipulace s otevřeným ohněm – viz. ROZHODNUTÍ HEJTMANA:  zákaz rozdělávání ohně

Zákaz čerpání povrchových vod – veřejná vyhláška

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

1250877306EazEd7Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve veřejném zájmu s účinností od 17. 7. 2015 do 31. 10. 2015 podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona Z A K A Z U J E odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků: Bobří potok, Brnišťský potok, Bystrá (Mistrovický potok), Ploučnice, Robečský potok, Svitávka, Šporka, Valteřický potok.


Celé znění vyhlášky je dispozici na úřední desce Obecního úřadu Hamr na Jezeře:  ZDE

15.6.2015 – havárie hlavního vodovodního řádu

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

1250877306EazEd7POZOR…!!!…havárie hlavního vodovodního řádu…!!!
z důvodu rozsáhlé havárie na vodovodním řádu neteče dnes 15.6.2015 do odpoledních hodin – pokud se vše podaří zdárně opravit…!!!
voda neteče v Hamru na Jezeře, Břevništi, Útěchovicích, Stráži pod Ralskem, Dubnici a dál nevím…:-)

POZOR – pálení čarodějnic bude 30.4.2015 !!!

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

1250877306EazEd7POZOR !!!

– v jarním zpravodaji, který jste obdrželi do svých domácností, bylo uvedeno pálení čarodějnic dne 2.5.2015…tento termín je změněn na 30.4.2015.

Vše ostatní zůstává tak, jak je psáno.

Dotace z Fondu solidarity EU na škody způsobené povodní 2013

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

kámen tabulkaV rámci odstranění škod způsobených povodní v roce 2013 byly provedeny opravy celkem 4 můstků v obci Břevniště, propustek pod hrází Hamerského jezera a byly opraveny poškozené komunikace, jedna přímo v Útěchovicích a druhá spojující místní části obce Břevniště a Útěchovice. Celková částka poskytnuté dotace z Fondu solidarity EU byla 2.560.979,80 Kč. Další dotace na odstranění povodňových škod z roku 2013 byla poskytnuta Ministerstvem dopravy a to ve výši 623.089,02 Kč.

Pozvánka na silvestrovský výstup na hrad Děvín

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

děvínský buřtík 2014 - pozvánka web

…krásné a pohodové vánoční svátky všem…

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

PF 2015 - občané web

Vánoční prodejní výstava v knihovně v Břevništi dne 13.12.2014

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

 

výstava 2014     V sobotu, dne 13.12.2014 od 10,00hodin do 16,00 hodin, je pro všechny v knihovně v Břevništi uspořádána  již tradiční prodejní vánoční výstava, kterou zde připravila paní Hývlová a další místní vystavovatelé a tvůrci.
     Naleznete zde  vánoční ozdoby domácí lidové tvorby, určené k dekoraci, ale také i vánoční ozdoby určené k jídlu a všechny vystavené předměty si zde můžete také zakoupit a nebo objednat.
     Spojte svůj třetí adventní víkend s krásnou „jarní“ procházkou a prohlídkou této výstavy a potěšte tímto své oko, srdce či jazyk.  „VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI, tak na ně buďte připraveni“…:-)

 

Plánovaný výlov Hamerského jezera na den 20.11.2014 se nekoná

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

1250877306EazEd7INFORMACE:
dávám tímto na vědomí všem, že plánovaný výlov Hamerského jezera, který se měl konat 20.11.2014 se Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. Náhradní termín výlovu není známý.

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce

Autor: Dvořák Milan  |  Kategorie: Aktuality

znak hamrDne 7. listopadu 2014 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ustavující zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře na období 2014 – 2018.

 

Po poděkování bývalým členům zastupitelstva za jejich práci v předchozím volebním období a vykonaní slibu zastupitelů si zastupitelé před přítomnými občany zvolili jednohlasně starostou obce pana Milana Dvořáka a místostarostkou paní Bc. Kláru Havelkovou.

 

 

Dále byli zvoleni předsedové dvou výborů a jmenováni členové výborů:

Finanční výbor

  • Eva Ferklová – předseda
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom
  • Ing, Jan Voráček

Kontrolní výbor

  • Irena Hývlová – předseda
  • Jaroslava Peková
  • Lucie Bínová

Poté byla odsouhlasena komise pro záležitosti kultury a sportu, do jejíhož vedení byla zvolena paní Lenka Lemberková. Tato bude společně s paní místostarostkou zajišťovat záležitosti kultury a pořádání sportovních akcí v obci a dále budou společně zajišťovat vydávání tištěného obecního „čtvrtletníku“ s informacemi pro občany.