24. kapřích hodin – rybářské závody v Hamru na Jezeře

autor: | 18. června 2013

Rybářské závody o hodnotné ceny „24. kapřích hodin“ se konají od pátku 23.8.2013 od 17,00 hodin do soboty 24.8.2013 do 17,00 hodin – prezence přihlášených rybářů k závodu a losování stanovišť bude zahájeno od 14,30 hodin na hrázi Hamerského jezera po přístřešky před restaurací „Na hrázi“, kde bude po celou dobu závodu zajištěno OBČERSTVENÍ. V této době do STARTU závodu, který bude v 17,00hodin přihlášení účastníci doplatí startovné 200,- Kč na dvoučlenné družstvo a zaujmou vylosované stanoviště.
Jedná se o rybářský závod DVOJIC v lovu kapra po dobu nepřetržitých 24 hodin. U vody bude možné kempovat a s vozidlem parkovat přímo u stanoviště po celou dobu konání závodu – tj. až do soboty 23.8.2013 do 17,00 hodin.
Počet startujících dvojic je omezen na 50 dvojic a pro závazné přihlášení je nutné uhradit předem do 31. července 2013 zálohu 200,-Kč na družstvo na účet obce Hamr na Jezeře 903415389/0800 u ČS.

Přihlášky do závodu prosím na e-mail : obec@obechamr.cz – informace na tel.: 487 851 822. 
Po skončení závodu mohou všichni přihlášení rybařit na Hamerském jezeře až do něděle 25.8.2013 kdy ovšem již nebude možné kempovat u vody na stanovištích.
Všem rybářům přeji krásné počasí, co největší ryby a „Petrův zdar“.