AKTUÁLNĚ – finanční situace obcí a jejich možné slučování

autor: | 26. září 2010

     Situace s financováním obecních samospráv  – jednotlivých obcí je v současné době velice složitá a napjatá. Celkový stav financování obcí způsobilo již špatné hlasování poslanecké sněmovny v roce 2009 a díky hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 nedopadlo tak, jak bychom si všichni přáli. Díky hlasování několika desítek poslanců se mnohé obce v příštím roce dostanou do závažných finančních problémů. Pro naši obec by v případě schválení tohoto zákona znamenalo navýšení příjmové části o min. cca 700,-Kč na občana. Naše obec je v této souvislosti aktivně zapojena v SMS ČR (Sdružení místních samospráv), kde řešíme diskriminaci financování rozpočtového určení daní malých obcí, jako je ta naše. Přestože se v tomto případě nejednalo o navýšení schodku státního rozpočtu, ale pouze o přesun uspořených 2 mld. Kč. z jednotlivých ministerstev, desítky poslanců nebyli schopni tento návrh podpořit. Tím zmařili nesčetné množství rozvojových projektů z evropských peněz, které již nebude možné z některých poloprázdných obecních rozpočtů spolufinancovat. 

Ověřit si, jak hlasovali např. místní poslanci ČSSD z našeho regionu se můžete přesvědčit v zápisu hlasování ZDE: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=51174.

Další velice špatné rozhodnutí vlády ČR pocítíme zřejmě již po novém roce a to v souvislosti se zvýšením cen elektřiny z důvody schválení podpory obnovitelných zdrojů. Mluví se zde o navýšení ceny až o 20% pro občana a 30% pro podnikatele. O tom, kteří poslanci se v této souvislosti zasloužili o toto navýšení ceny se můžete přesvědčit ZDE: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=38530.      

     Dne 11.9.2010 se naše vláda ČR usnesla, že přestane přispívat ze státního rozpočtu povinnou částku 15% na dofinancování všech dotačních projektů a podporovat dotační tituly na období 2007 – 2013 – toto rozhodnutí může mít zásadní vliv na financování projektů. Tato situace je závažná pro všechny obce do 2.000 obyvatel a může mít zásadní vliv i na rozvoj naší obce, která úspěšně dotace z těchto fondů čerpá.

     V současné době nastává další složitá situace a to ve zjištěné zadluženosti jednotlivých obcí a měst České republiky. V této souvislosti stát plánuje SLUČOVÁNÍ OBCÍ do větších celků.   Naše obec JE NAŠTĚSTÍ MEZI OBCEMI, KTERÉ NIC NEDLUŽÍ…!!! Hospodařili jsme svědomitě a to i v době hospodářské krize, která právě naše volební období 2006 – 2010 postihla a v této souvislosti jsme bylo nuceni řešit i nejednu nepříjemnou zásadní finanční situaci (navýšení daně z nemovitosti; zvýšení poplatku za odpady).

Na druhou stranu mohu uvést, že:

– na každé dítě naší obce, dojíždějící do jakékoli základní školy v okolí, přispíváme částkou cca 9.000,- Kč na školné (někdo z Vás se jistě mylně domnívá, že školné je zdarma…)

– naše obec doplácí každému občanu naší obce 450,-Kč na likvidaci odpadu (občan hradí 450,-Kč)

– přispíváme 5.000,- Kč na zřízenou vodovodní přípojku a 5.000,- Kč na kanalizační přípojku (včetně septiku)

– každý rok rozdělíme téměř 50.000,- Kč sociálně slabším občanům a některým seniorům

– při narození dítěte obec připívá částkou 2.500,- Kč na každé narozené místní dítě

– přispíváme částkou 70.000,- Kč na dopravní obslužnost naší obce (autobusové linky)

– veřejné osvětlení svítí každému celou noc a z důvodu provedené rekonstrukce ještě šetří obecní pokladnu (svítíme cca za 200.000,-Kč ročně).

– samovýroba palivového dřeva z obecního lesa vyjde prozatím 1 prm na 60,- Kč vč. DPH. 

– podařilo se nám do naší obce získat cca min. 2.200.000,- Kč z dotačních titulů a na příští rok je naplánováno přijetí dotace ve výši cca 60.000.000,- Kč na vybudování Cyklomagistrály Ploučnice, vedoucí naší obcí od pramenů řeky Ploučnice.

     Zůstaňme i nadále svědomitými hospodáři a važme si obecního majetku a bohatství naší obce. Vždyť právě naše Hamerské jezero a Autokemp se v těchto nepříliš pozitivních vyhlídkách stávají významným finančním zdrojem příjmů do obecní pokladny. Já osobně jsem v této souvislosti velice rád, že od příštího roku budeme již s tímto bohatstvím a majetkem nakládat a hospodařit na něm sami. Nedopusťme  nikdy dalších nevýhodných pronájmů a špatných prodejů obecního majetku.

!!!…Udělejme vše pro samostatnost naší obce a její další rozvoj…!!!