Atrakcje

Kaplica pw. Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, znajdująca się na wzgórzu Křížový vrch wznoszącym się nad miejscowością. Budynek kaplicy pochodzi z 1832 roku, gdy przebudowano ją w stylu neogotyckim. Materiały na fundamenty kaplicy przywieziono z pobliskiego zamku Děvín, podobnie jak kamień na główny ołtarz, na którym do dnia dzisiejszego umieszczony jest obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Po prawej stronie kaplicy znajduje się obraz św. Barbary a po lewej stronie św. Zdzisławy. Po 1945 roku kaplica popadała w ruinę, ale dzięki podjętej rekonstrukcji została w 1992 roku uratowana a w 2008 roku, gdy burmistrzem był Milan Dvořák, odrestaurowana. Kaplicę i prowadzące do niej wyremontowane schody także oświetlono.

Rzeźba św. Jana Nepomucena znajduje się w pobliżu kaplicy Maryi Panny. Rzeźba pochodzi z 1782 roku. Jej autorem jest Antonín Max (1734-1808), który urodził się w Hamrze na Jezeře. Jego rodzina prowadziła znaną pracownię rzeźbiarską, z której pochodzi także kilka rzeźb umieszczonych na Moście Karola w Pradze. W 2009 roku, gdy burmistrzem gminy był Milan Dvořák, rzeźbę odrestaurowano i ozdobiono pozłacanymi atrybutami.

Pieta jest kolejną drobną rzeźbą sakralną wykonaną z piaskowca. Należy do najstarszych drobnych zabytków zlokalizowanych na ziemiach czeskich, pochodzi prawdopodobnie z 1640 roku. Znajduje się przy drodze pomiędzy miejscowościami Stráž i Hamr na Jezeře na samej granicy ich terenów administracyjnych. Zaniedbany zabytek został w 2011 roku, gdy burmistrzem był Milan Dvořák, odrestaurowany i przeniesiony z terenu dawnego szybu firmy DIMAO do centrum miejscowości Hamr na Jezeře, gdzie stopniowo powstaje park wypoczynkowo-krajobrazowy.

cz_pl_logotyp