Dvořák Milan

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Výsledková listina Hamerské zlaté rybky Dne 25.6.2011 byly v Hamru na Jezeře v 07,00 hodin odstartovány tradiční závody rybářů i nerybářů "Hamerská zlatá rybka". Přesně v době odtroubení konce závodů tj. ve 12,00 hodin řekl u Hamerského jezera své "ANO" Martin Šilhán,...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Pláž Hamerského jezera je připravena na léto

V prostoru pláže Hamerského jezera nazvaného "Sportovní areál Pláž" v letošním roce vyrostly a ještě se rozrůstají zcela nové prvky, stavby a zařízení. Pod tenisovými kurty byla dobudována pokladna s loděnicí a novými pramicemi (tak jak tomu bylo v minulých dobách),...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Zpětný odběr elektrospotřebičů ve Stráži pod Ralskem ZDARMA

Všichni naši občané mají možnost odevzdat na sběrném dvoře ve Stráži pod Ralskem vysloužilé elektrospotřebiče (např. lednice, mrazáky, televize, monitory, elektrické sekačky, počítače, baterie aj.) - ZDARMA. Zpětný odběr a odvoz elektrozařízení zde zajišťuje smluvně...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa

V letošním roce se realizuje společný projekt Mikroregionu Podralsko, Novoborsko a Žitavské hory s názvem „Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa“. Jedná se o instalaci panoramatických tabulí na významných výhledových místech v těchto třech...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

FICHTLMAZEC Břevniště 2011

FOTOGALERIE ZE ZÁVODU ODKAZ ZDE ... V sobotu dne 21.5.2011 bude v obci Břevniště na pastvinách odstartován první letošní závod všech "Fichtlů", a tzv. "Pincků" speciálně upravených i továrních klasiků. Veškeré podrobné informace k závodu a podrobná pravidla naleznete...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Plánovaná těžba uranu v Hamru na Jezeře a v Břevništi

Po dvou letech relativního klidu nastává opět otázka: "TĚŽIT NEBO NETĚŽIT URAN...???" Kde máme hranici své ceny a hodnoty??? Jak dalece a v čem by měla být těžba uranu pro nás výhodná a komu bude nejvíc prospěšná...??? Máme v naší vládě oporu a důvěru, že vše bude tak...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Pálení čarodějnic 30.4.2011

V sobotu 30.4.2011 v 19,00 hodin bude v prostoru hlavní pláže Hamerského jezera zapálena vatra s čarodějnicí. Účastníci pálení odejdou od Obecního úřadu v Hamru na Jezeře v 18,00 hodin, případně se na místo dostaví ze svých domovů. Přijďte se definitivně (snad)...

Výsledky – “Hamerská zlatá rybka 2011”

Rekonstrukce zeleně na hřbitově v Břevništi

Možná jste si ještě nevšimli, ale ještě před skončením vegetačního klidu bylo na našem hřbitově v Břevništi započato s rekonstrukcí havarijního stavu vzrostlé zeleně zde rostoucí. Došlo k pokácení přerostlých, vyváhlých a téměř všech vyhnilých stromů rostoucích u...