Dvořák Milan

Informace pro úhradu místních poplatků

Informace pro úhradu místních poplatků

Úhradu místních poplatků v hotovosti v úředních dnech na Obecním úřadu Hamr na Jezeře nebo bankovním převodem dle níže uvedených pokynů. Poplatek za odpad za rok 2021: Trvale bydlící - 300,-Kč/osoba Číslo účtu: 903415389/0800 VS: 1340 + číslo popisné (evidenční) / do...

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 7.11.2020 – sběrový den

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 7.11.2020 – sběrový den

Vážení občané, v sobotu dne 7.11.2020 v naší obci proběhne tzv. "podzimní sběrový den", kdy bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu - ZDE INFORMAČNÍ LETÁK  s podrobným návodem, časy svozu a uvedenými svozovými místy. Tento svozový systém platí pouze...