Částečná uzavírka mostu na hlavní komunikaci II/278 v obci Břevniště

autor: | 8. dubna 2011

Z rozhodnutí Krajské správy silnic Libereckého kraje (dále jen KSSLK) dojde k mimořádnému částečnému uzavření mostu v obci Břevniště na komunikaci II/278 (na hlavní silnici u bývalé prodejny).  KSSLK provedla mimořádnou prohlídku uvedeného mostu a bylo zjištěno, že došlo ke zborcení klenby mosty a hrozí jeho celková destrukce. Prozatím tedy dojde k uzavírce dopravy pro vodidla nad 3,5 t a tato vozidla budou mít objízdnou trasu přes Osečnou-Křižany-Žibřicice-Dubnici. Dle dostupných informací by k uzavírce mělo dojít již od pondělí 11.4.2011. Situace je značně komplikovaná hlavně pro autobusovou nákladní dopravu. S opravou mostu by se mělo začít 1.7.2011 a měla by trvat do 3 měsíce tj. do konce měsíce září 2011. Tímto stavem bude v letošním roce výrazně ovlivněna letní rekreační sezóna v Hamru na Jezeře, neboť k nám nebudou zajíždět pravděpodobně cyklobusy z Jablonce a z Liberce, objízdná trasa by dopravu značně podražila.

Ke zničení mostu došlo z důvodu otevření mýtné brány na hlavní u obce Charstava – Bílý Kostel, kdy tímto byla těžká nákladní doprava odkloněna na naši silnici vedoucí přes obec Hamr na Jezeře – Břevniště. Jistě jste si všimli, kolik těžkých kamionů po této komunikaci od února 2011 projede. Uvedený břevnišťský most byl již značně poškozený po záplavách v roce 2010 a těžká doprava jeho zkázu dokonala. Obávám se, že zmíněnou uzavírkou dojde ze strany některých firem a řidičů k odklonění dopravy na naše místní komunikace (komunikace u hřbitova v Břevniště a dále spojnice Břevniště – Útěchovice) a zde tímto dojde k celkovému zničení našich místních komunikací. Abychom tomuto stavu předešli, bude nutné dopravu zde vymezit a omezit pouze pro osobní motorová vozidla. A průjezd umožnit pouze firmám, které provádějí likvidaci odpadů v Břevništi tak, aby se nezbortily další mostky na těchto komunikacích. 

Rád bych věřil, že KSSLK bude celou záležitost urychleně řešit ovšem na druhou stranu nejsem v tomto optimista a vím, že ani Krajský úřad Libereckého kraje neoplývá volnými financemi a tak by se mohla omezená uzavírka protáhnout. Věřme, že řidiči budou omezení respektovat, neboť pokud by došlo k celkové uzávěře kvůli zborcení mostu, byla by situace hlavně pro naše občany v Břevništi daleko horší a složitější.