Chodník na Břevništi se pomalu, ale jistě rýsuje…

autor: | 6. října 2010

      Vážení občané Břevniště, podávám Vám tímto informaci o stavu plánovaného chodníku podél hlavní silnice od bytovek směrem k odbočce k Hývlovým. Tento stav řešíme již téměř čtyři roky a nikdy osobně bych nevěřil, jak mnoho je celá plánovaná stavba a její územní a stavební povolení komplikovaná. Jednak byly značné problémy s vlastníkem komunikace II/278 (hlavní silnice přes obec) Krajskou správou silnic Libereckého kraje, který se nechtěl ke stavbě vyjádřit kladně, neboť se jedná o rychlostní silnici a v jednom místě dochází ke zúžení chodníku. Další úskalí nás čekalo s některými vlastníky budoucí stavbou dotčených pozemků podél silnice a navíc se zde i měnily vlastnické vztahy některý majitelů těchto nemovitostí. A dále bude nutné vytvořit rozšířený nový záliv pro umístění nové zastávky autobusu ve směru na Liberec (té staré jsme si nevážili).

      V současné době se nám podařilo opatřit veškerá potřebná povolení a nic by nemělo bránit celý zpracovávaný projekt stavebně a územně ošetřit. Stále věřím, že tato tolik potřebná plánovaná stavba dojde úspěšně ke svému konci  tento důležitý chodník v Břevništi bude. Věřte, že to není žádná naše předvolební kampaň, ale že stav potřeby tohoto chodníku cítím jako nutnost pro bezpečí obyvatel obce a hlavně našich děti. Po realizaci chodníku zde vznikne přechod pro chodce stejně jako je tento potřebný v Hamru na Jezeře. 

     Finanční zdroje na stavbu nám již zajistil v uplynulých letech úspěšný provoz Autokempu v Hamru na Jezeře. Tyto možnosti budou jistě ještě větší po zahájení provozu pláže Hamerského jezera naší obcí. Pro dokreslení současného přikládám několik příloh: chodník Břevniště zaměření; Technická zpráva chodník Břevniště; ;   k tomuto bych ještě uvedl, že k pročištění příkopů dojde (mělo být provedeno v červnu 2010 na žádost obce) z finančních zdrojů obce a bude uplatňováno jako protipovodňové opatření. Dále co se týče stavu na komunikaci II/278 v Břevništi bych ještě uvedl, že již bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci mostku pod touto hlavní silnicí v prostoru u domu p. Černíka, kdy bude tímto projektem zvýšena kapacita mostku, neboť tato se v době zvýšených vodních průtoků ukázala jako nedostačující a v případě zanesení profilu tohoto mostku je reálné nebezpečí ohrožení části obce pod silnicí II/278. Stavba by měla být realizována maximálně do konce roku 2012.