Czech POINT – poskytování výpisů z rejstříků

autor: | 22. dubna 2010

V naší obci můžete využít nově vybavené pracoviště Czech POINT, prostřednictvím kterého získáte na počkání ověřené výpisy ze základních veřejných i neveřejných rejstříků:

  • Výpis z katastru nemovitostí,
  • Výpis z Obchodního rejstříku,
  • Výpis z Živnostenskézho rejstříku,
  • Výpis z Rejstříku trestů,
  • Výpis z Bodového hodnocení řidiče,
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku,
  • Podat žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.,
  • Vydat ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
  • Přijmout podání podle živnostenského zákona (§ 72),
  • Vytvořit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Dále je možné na pracovišti provést Autorizovanou konverzi dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.).

Díky čerpání dotace v rámci projektu eGOVERNMENT v Obcích – Czech POINT se podařilo naší obci pořídit pracoviště s minimálními náklady, jelikož 85% bylo hrazeno ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Služby poskytované prostřednictvím Czech POINTu se budou v budoucnu dále rozšiřovat. Více informací získáte na stránkách www.czechpoint.cz.

Milan Dvořák
starosta obce