Dokončení projektu obnova drobných památek v obci

autor: | 18. října 2010

      Dnešního dne byl dokončen projekt obnova drobných památek v naší obci. Na tento projekt byly získány dotační prostředky z financí EU. Celý projekt byl vypracován společně se zadavatelem a to Mikroregionem Podralsko, jehož je naše obec také členem. V rámci tohoto projektu, financovaného z programu MMR, byly do původní podoby obnoveny a zrestaurovány boží muka u silnice v Útěchovicích. Tato památka byla kompletně očištěna a ošetřena, byly sesazeny kameny soklu  na vrchol byl osazen ručně kovaný kříž. Bohužel se nám nepodařilo nikde sehnat původní text (pokud někdo máte foto textu – prosím o jeho zapůjčení). 

      V Hamru na Jezeře byl ze získaných prostředků obnoven památník v parčíku na návsi před hotelem Pacifik. Zde byl na původní kamenný sokl umístěn hlavní kámen s hradbovým vrcholem. Tyto kameny byly naší obecní technikou vyzvednuty a přivezeny z prostoru Útěchovického špičáku, kde ležely léta v zapomnění a byly rozlámány na několik částí. Všechny kameny byly očištěny, chemicky ošetřeny a na místě sesazeny. Byl obnoven původní nápis na kamenném soklu i hlavním kamenu. Celá památka byla stejně jako v Útěchovicích na závěr osazena ručně kovaným křížem. Oba kříže pro nás vykoval náš domácí hamerský umělecký kovář Jan Bielik. 

     Restaurátorské práce prováděl Mgr. Miroslav Žák pod vedením Ing. Ivo Školy- předsedou „Sdružení obnova památek severočeského kraje“. K této památce bude ještě dodatečně umístěna tabulka s původními souřadnicemi umístění kamenů a bude dále opatřena jmény realizátorů celého projektu. Všem, kdo se na obnovení památek v naší obci podíleli patří můj velký dík a já věřím, že se nám tímto krokem podařilo zachránit další část kulturního bohatství a historického dědictví naší obce.