Dotace z Fondu solidarity EU na škody způsobené povodní 2013

autor: | 10. ledna 2015

kámen tabulkaV rámci odstranění škod způsobených povodní v roce 2013 byly provedeny opravy celkem 4 můstků v obci Břevniště, propustek pod hrází Hamerského jezera a byly opraveny poškozené komunikace, jedna přímo v Útěchovicích a druhá spojující místní části obce Břevniště a Útěchovice. Celková částka poskytnuté dotace z Fondu solidarity EU byla 2.560.979,80 Kč. Další dotace na odstranění povodňových škod z roku 2013 byla poskytnuta Ministerstvem dopravy a to ve výši 623.089,02 Kč.