Informace pro úhradu místních poplatků

autor: | 21. ledna 2021

Úhradu místních poplatků v hotovosti v úředních dnech na Obecním úřadu Hamr na Jezeře nebo bankovním převodem dle níže uvedených pokynů.

Poplatek za odpad za rok 2021:
Trvale bydlící – 300,-Kč/osoba
Číslo účtu: 903415389/0800
VS: 1340 + číslo popisné (evidenční) / do poznámky uveďte příjmení a jméno.

Majitelé rekreačních objektů za rok 2021:
Za rekreační objekt – 650,-Kč/objekt
Číslo účtu: 903415389/0800
VS: 1340 + číslo popisné (evidenční) / do poznámky uveďte příjmení a jméno.
Poplatek je splatný do 30.6.2021.
(typizované pytle na odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadu v době úředních hodin).

 Poplatek ze psů
Číslo účtu: 903415389/0800
VS: 1341 + číslo popisné (evidenční)/ jméno a příjmení
Poplatek je 50,- Kč za jednoho psa za rok. Za druhého a každého dalšího psa je poplatek 75,- Kč za rok.
Poplatek je splatný do 30.6.2021.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit v úředních hodinách do pokladny městského úřadu u paní Heleny Kováčové,
tel.: 487 851 822.