Jarní oblevou zaplavené Útěchovice

autor: | 27. února 2012

Letošní jarní obleva, která k nám dorazila o víkendu 25.-26.2.2012 způsobila velké problémy v naší obci. Obci Břevniště se díky loni obnoveným příkopům podél hlavní silnice zaplavení nemovistostí částečně vyhnulo ale lidé v Útěchovicích  to letos odnesli naplno. Voda zaměstanala všechny vlastníky domů v této obci už v sobotu odpoledne, kdy se tající voda začala stahovat z polností pod Útěchovickým špičákem k obci a první kdo stál vodě v cestě, byl dům pana Prchala. Hasiči zde sice rozmístili několik pytlů s pískem ale voda se svou cestu našla.
Neděle byla ovšem ještě horší a voda se již valila obcí a zaplavovala všechny nemovitosti pod silnicí vedoucí celou obcí. Pokud se zamyslíme, jak tento stav do budoucna ošetřit a minimalizovat zde následky jakékoliv velké vody (Útěchovice jsou poštiženy vždy každoročně všemy přívalovými dešti a jarní oblevou), tak jediná možnost je obnova všech příkopů podél silnice pod poli, které zemědělsky obhospodařuje pan Neuman, přesvědčit k tomuto kroku několik vlastníků dotčených pozemků, vytyčit inženýrské sítě v trase příkopů a sehnat finanční prostředky na obnovu a probagrování příkopů, k jejich pročištění a k vybudování nefunkčních propustí. Příkopy se podél této komunikace nečistily minimálně 50 let,  o čemž svědčí stáří stromů, které rostou přímo uvnitř koryta příkopu.
zde VIDEO z Útěchovic: u Třešňákůu Cenkovéu Libichau Prchalacesta k Havelkůmcesta k Břevništi .