LAG Podralsko – seznámení starostů obcí s novými projekty

autor: | 28. ledna 2011

      Dne 27.1.2011 proběhlo v sále Obecního úřadu v Hamru na Jezeře představení místní akční skupiny (MAS) LAG Podralsko a seznámení s plánovaným projekty na další období a seznámení s projektovou činností vedením LAG Podralsko. Setkání se zúčastnil významný host RNDr. Vít Příkaský (člen rady kraje pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje), vedení Krajského úřadu Libereckého kraje a celá řada starostů z celého Libereckého kraje.

      Manažerka LAG Podralsko PhDr. Dagmar Strnadová zahájila zprávou o činnosti MAS a poté byl všem přítomným představen vznikající projekt „Z Kokořínska do Podralska“, který by měl propojit dvě velká a významná území a která jsou v působnosti MAS Vyhlídky a MAS Podralsko. Tento projekt  by měl významně pozvednou turistický ruch a zájem nejen o celé uvedený území obou MAS, ale hlavně především také zájem o naši obec Hamr na Jezeře (členská obec MAS Podralsko od r. 2008), která se již v současné době stává významným turistickým střediskem nejen Libereckého kraje ale i celé České republiky.

      Hlavním předmětem projektu je propagace činnosti zúčastněných místních akčních skupin – MAS Vyhlídky a LAG Podralsko, tvorba podkladů pro propagaci projektů, zjednodušení, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům.
       Území obou spolupracujících místních akčních skupin spolu navzájem sousedí, vytváří celistvý krajinný celek, ale z hlediska veřejné správy spadá do dvou krajů – Středočeského a Libereckého. To se odráží i v tvorbě veškeré infrastruktury, kde je vše soustředěno k hranicím regionu a neuvažuje se o vzájemném propojení. Hlavní myšlenka projektu spolupráce je změnit tuto skutečnost a stávající stav a nastolit podmínky pro vzájemné propojení. Spolupráce by měla koncepčně připravit prostor pro propojení obou území,  vyústit ve společné akce, které poslouží k vzájemné propagaci atraktivit z obou regionů.
       Příklady akcí: pochod z Kokořínska do Podralska, čtení autorů, kteří mají vztah k regionu např. Mácha, Dyk, Cinibulk atd.; konání hudebního festivalu a podobných akcí.
      

       První vedlejší opatření: Vzhledem k tomu, že oba strategické plány mají ve svých záměrech podporu cestovního ruchu a dotčená oblast je tradiční turistickou destinací, začleňujeme vedlejší opatření na podporu cestovního ruchu.

      Druhým vedlejším opatřením by se mělo dosáhnout využití technických, kulturních památek a památek technického významu a zpřístupnit je místním i návštěvníkům. Naprosto novým bude oživení vojenských a tech

nických historických památek, které budou zmapovány a bude navrženo jejich další využití i vhodnost pro konání následných akcí. Tímto bude umožněno poznávání místních památek, tradic a života v regionech obou spolupracujících MAS.
            Na základě výše uvedeného bude zpracována zásadní studie využití území obou MAS, navržení nejlepších i zcela nových tras např. po vojensko-technických památkách, přírodních rezervacích, po stopách zaniklých řemesel, lidové architektury atd. Taktéž budou navržena místa k zastavení i některé objekty, které by na trasách byly následně obnoveny a našly své uplatnění v rámci meziregionálního propojení.

      Osobně jsem velice rád, že velice úzce s LAG Podralsko, jako členská obec, spolupracujeme. Vždyť jsme v loňském roce mohli takto vstoupit do projektu „U nás je taky hezky“ a na našem úřadu  jsme ze získaných dotačních prostředků vybudovali výstavní zastavení, zrekonstruovali jsme společenský sál v 1. poschodí budovy obecního úřadu na reprezantativní společnenskou a výstavní místnost, přebudovali jsme zde nevyhovující sociální zázemí, vybudovali jsme nové foyaer se šatnou, akusticky jsme upravili hlavní sál a podařilo se přebudovat nevyhovující přístupové schodiště.

      Věřím, že i další spolupráce s LAG Podralsko přinese naší obci další pozitivní aspekty a děkuji tímto vedení LAG Podralsko a to jmenovitě paní PhDr. Dagmar Strnadové, které si tímto velice vážím.  

Fotodokumentaci  z akce pořídil Milan Dvořák: