Liberecká ulice v Hamru po 15 letech opět svítí

autor: | 8. září 2010

      Vážení spoluobčané a kamarádi naší obce, vy všichni, kteří projíždíte naší obcí po hlavní silnici ulicí Liberecká, jste si jistě nemohli nevšimnout, že tato ulice je po letech opět osvětlena. Abych toto upřesnil, v této ulici svítila v současné době pouze některá osvětlovací tělesa, ale pouze k tenisovým kurtům. Další úsek této komunikace a chodníku podél pláže Hamerského jezera téměř 15 let nesvítil. Osvětlovací tělesa na starých betonových stožárech zde sice některá byla, ale nefunkční a někde se nacházely pouze betonové stožáry bez jakéhokoli osvětlovacího tělesa. Na některých místech bylo dokonce obnažené elektrické vedení. Některé staré betonové stožáry byly demontovány a převezeny ke hřišti do Břevništi, kde nám poslouží jako nosné sloupy pro plánované opolocení, aby vykopnuté míče nekončily u sousedů v zahrádkách… 

Podařilo se nám nalézt v zemi přerušené vedení sítě a tyto porušené kabely v zemi opět vhodně obnovit. Nové stožáry s ozdobnými lampami a elektrické vedení se posunulo od oplocení pláže blíže k chodníku tak, aby tato komunikace byla vhodně a funkčně osvětlena. Z úsporných důvodů byly jako světelné zdroje lamp vybrány nové typy úsporných zářivek s vysokou svítivostí ale malým příkonem. Vybíráno bylo velice důkladně z několika druhů vhodného typu osvětlení a bylo provedeno i softwarové modelování a počítačová animace do ulice Liberecká. 

      Domnívám se, že se nám podařilo vybrat pro naši obec vhodná a důstojná osvětlovací tělesa s ozdobnými stožáry, které takto dokreslují malebnost naší obce a blízkého okolí Hamerské jezera. Bylo zde v této souvislosti o naší obci řečeno, že máme nejkrásnější veřejné osvětlení v Libereckém kraji. Krajskému úřadu Libereckého kraje  tímto patří také velký dík za finanční dotaci na tuto provedenou akci, na kterou bylo na základě zpracované žádosti z evropských fondů přispěno naší obci částkou 292 tis. Kč. Doufám a věřím, že se Vám nově osvětlená ulice bude dnes i několik dalších let líbit. Touto etapou jsme dokončili další část výměny osvětlení ve všech částech naší obce. Naplánováno máme ještě několik dalších etap, které jsou v současné době projektovány a připravovány (ulice Školní k bývalému letnímu kinu, ulice Za jezerem, Školní k DDŠ..).

Ve fotogalerii se můžete podívat, v jakém stavu jsme veřejné osvětlení obce Hamr na Jezeře v roce 2006 přebírali… myslím si, že dnes pod novými lampami na hrázi, v ulici Okružní a v parku večer chodíte a ani si to neuvědomujete…