Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu

autor: | 20. října 2012

tuto sobotu dne 27. října 2012 bude v naší obci proveden mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu. Do tohoto odpadu můžete ve stanovených časech odevzdat přímo k rukám obsluhy bezplatně nebezpečný odpad, který nepatří do domovního odpadu (např. znečištěné plastové obaly, pneumatiky, plechovky od barev, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, akumulátory) a objemný odpad (nábytek, koberce). Upozorňuji, že stavební odpad a stavební materiál do tohoto sběru nepatří. (LETÁK ZDE)

Jednotlivá stanoviště a časy přistavení mobilního kontejneru:

Hamr na Jezeře u obecního úřadu        09,00 hodin – 9,30 hodin
Břevniště u otočky autobusu                   09,45 hodin – 10,15 hodin
Útěchovice u kapličky                                   10,30 hodin – 11,00 hodin