Most v Břevništi byl slavnostně otevřen za přítonosti náměstka hejtmana Libereckého kraje Martina Seppa

autor: | 10. listopadu 2011

       Po dlouhých dnech a týdnech a měsících útrap s dopravní situací po uzavření mostu (od 12.8.2011) v Břevništi byl byl tento most na silnici II/278 dnes 10.11.2011 v 11,00 hodin slavnostně otevřen (ZDE vysílání televize RTM). Náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp dnes opravený most oficiálně otevřel. Přestřižení pásky se rovněž zúčastnil  starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel KSS LK Jan Bergler a technický vedoucí oblasti Sever firmy Strabag Jiří Merz. Podle slov náměstka zde došlo v srpnu ke zborcení klenby mostu a hrozila jeho celková destrukce. Pro bezpečnost silniční dopravy byla nutná rozsáhlá rekonstrukce, která byla v těchto dnech dokončena a most je pro motoristy znovu otevřen. Most stojí pár dní a už ho zase ničí (zprávy TV Genus 10.11.2011)
Já tímto osobně děkuji za včasné dokončení a za perfektní spolupráci investorovi akce – Libereckému kraji a tímto také vedení Libereckého kraje za resort dopravy, pracovníkům KSS LK a realizační firmě Strabag a.s. a všem, kdo se na celé rekonstrukci mostu podíleli a děkuji samozřejmě také některým občanům naší obce za TRPĚLIVOST po dobu uzavření mostu.

            „Jelikož uzavření mostu působilo obyvatelům obcí Břevniště, Útěchovice a Hamru na Jezeře velké komplikace, čehož jsme si byli vědomi, pracovalo se na rekonstrukci velmi intenzivně tak, aby mohl být co nejrychleji znovu otevřen. To se podařilo za necelé tři měsíce. Náklady na tuto rozsáhlou rekonstrukci byly necelé 4 mil. Kč,“ řekl Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu. „Polovina z těchto nákladů byla hrazena z MMR a polovina z rozpočtu Libereckého kraje“, dodal Martin Sepp.

            „Mostní konstrukci výrazně uškodila bezohlednost řidičů kamionů. Po otevření mýtné brány na rychlostní silnici R 35 u obce Chrastava – Bílý Kostel ji začali někteří autodopravci objíždět po silnici vedoucí přes obec Hamr na Jezeře a břevništský most. Zde nerespektovali zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny a přes most dále projížděli,“ řekl Jan Bergler, ředitel KSS LK.

     Kvůli velmi špatnému stavu stávajícího mostu, tvořeného původním klenbovým mostem, dodatečně rozšířeného na pravé straně o chodník, byla osazena úplně nová konstrukce mostu. S ohledem na místní podmínky byl navržen ocelový přesypaný most tlamového uzavřeného profilu. Hlavní kritéria pro návrh byla: plocha průtočného profilu (ve srovnání s původním mostem větší), rychlost výstavby, snadná údržba konstrukce (při kvalitním provedení mostu se prakticky jedná o bezúdržbovou konstrukci, z funkčního hlediska se celá konstrukce chová jako násyp, čímž by měly odpadnout obvyklé jevy s prosedáním vozovky před a za mostem). V neposlední řadě rozhodovalo také estetické hledisko, most s kamennými obklady čela klenby a zatravněnými svahy, účinně chráněnými před erozí, je jistě důstojným nástupcem původního kamenného klenbového mostu.

     Rozsah rekonstrukce silnice II/278 je dán potřebným výkopem pro zabudování ocelového tubusu s napojením obrusné vrstvy vozovky na délce ~3 m na odfrézovaný povrch původní silnice za hranicí výkopu. Šířkové uspořádání nového mostu vychází zcela ze stávající konstrukce, tj. komunikace s levostranným chodníkem. Šířka komunikace mezi obrubníky je 6 m, volný průjezdný profil pak 7 m. Šířka chodníku na mostě je 2.25 m.

Investorem akce byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic LK. Zhotovitelem projektu byla společnost Strabag a.s.

     Návrat těžké kamionové dopravy ovšem způsobuje na uvedené komunikaci v Břevništi a dalších úsecích v obci značné škody a dokonce je již řešen stav mostu na propustku o několik desítek metrů dále u otočky autobusů. Mostmistr KSS LK dnes po prohlídce tohoto mostu konstatoval, že stav tohoto propustku ještě není havarijní ale přislíbil, že KSS LK se tímto propustkem bude zabývat a opraví jej bez nutnosti uzárky komunikace nejpozději na jaře příštího roku.
Něměstek hejtmana Martin Sepp potvrdil svůj slib, že se Liberecký kraj bude podílet na opravě místních komunikací, které utrpěly po vedení dopravy po objízdných trasách, po kterých byli všichni nuceni jezdit v době uzávěry mostu. Věřím, že nově opravený most bude v obci dlouhá léta sloužit a hlavně doufám, že pomůže v době případných přívalových dešťů převést lépe velkou vodu pod silnicí tak, aby se snížily škody na nemovitostech.
Do mostu by mělo být ještě osazeno čidlo, které bude hlídat stupeň povodňové aktivity a v případě nebezpečí vyhlásí stupeň ohrožení místním rozhlasem. Na tento projekt je již zpracován dotační titul k získání potřebných finančních prostředků.