Most v Břevništi se začal opravovat – byla zbudována lávka pro pěší

autor: | 12. září 2011

Dne 12.9.2011 bylo konečně započato s opravou mostu v Břevništi. Firma STRABAG započala s demolicí poničeného mostu a jeho konstrukce. Bylo převedeno koryto vodního toku Ploučnice a bylo započato s odstranňováním mostní konstrukce a přilehlé části komunikace u mostu včetně části chodníku.
Vzhledem k tomu, že dodavatel ani projektant nepočítali bohužel s pěší dopravou pro místní obyvatele, byla obcí (Jindra Jirsák a Milan Dvořák) pod bývalou prodejnou u pana Bulíře s jeho souhlasem vybudována lávka, po které je možno přejít pěšky přes Ploučnici z jedné strany na druhou. 
Dle informce od dodavatele prací by plný provoz na mostu měl být znovu obnoven do konce měsíce října – pokud nenastanou nenadálé komplikace. Prozatím ovšem práce jsou dle časového harmonogramu. Bohužel nám nezbývá do této doby nic jiného, než prozatím pro dopravu používat nezpevněné cesty, které ovšem zvýšeným provozem již značně utrpěly včetně používaných mostků.