Na Hamerském jezeře probíhá boj se sinicemi bez chemie pouze pomocí přírody

autor: | 10. prosince 2011

     V letošním roce nás v letní sezoně na Hamerském jezeře značně potrápily sinice. Stejný stav byl letos i na ostatních přírodních koupalištích v celé ČR a byl způsobený převážně přísunem živin po přívalových povodních v roce 2010. I když stav sinic (počet jednotek sinic na ml dle zákonné normy) pro koupající se rekreanty nebyl nikterak kritický – pohyboval se těsně kolem 100.000 jednotek, což horní hranice pro nevhodnou vodu ke koupání a neměl nejvyšší podíl na sníženou návštěvnost našeho koupaliště na pláži (nejvyšší vliv mělo deštivé počasí a uzavřený most v Břevništi), přesto jsme se rozhodli vyzkoušet zcela přirozenou cestu pro jejich snížení pro příští sezonu bez použití jakékoli chemie.
Celý cyklus ozdravení byl započat již v podzimních měsících roku 2010, kdy v prostoru nad jezerem vznikl filtrační sedimentační prostor pro zachycení největších naplavovaných částic z jednoho z přítoků ramene řeky Ploučnice.
V další fázi bylo započato v podzimních měsících roku 2011, kdy v době od září do listopadu byla postupně snižována hladina jezera až do jeho výlovu dne 22.11.2011. Toto období je rozhodující, neboť rod sinic MICROCYSTIS, který zde v našem jezeře tvoří největší druhové zastoupení sinic, v této době klesá z vodního sloupce ke dnu a zde sedimentu za normálních okolností přezimuje. Tímto byla ze značné plochy dna Hamerského jezera sinice vytlačena mimo vodní sloupec a v další fázi, která probíhá právě nyní a bude pokračovat přes celou zimu tzv. ZIMOVÁNÍ, dojde k vymrznutí sedimentu a následné mineralizaci na cca 35% plochy jezera.
ZIMOVÁNÍ rybníků – stejně jako jejich letnění je termín, který znají už asi jen naši dědové. V tomto období dochází k ozdravení plochy rybníků a dále k mineralizaci a provzdušnění dna za přispění kyslíku a jak všichni víme, KYSLÍK je nejlepší jed na SINICE.  Pro přežití populace je důležitá teplota kolem 4st.C, tma a zazimovací hloubka bez kyslíku s dostatkem metanu. Dle zpravovaných analýz a dlouhodobých sledování probíhá zimování celé kolonie v hloubce 2 – 10 cm převážně ve východním traktu vodní plochy a do jara by tak měla přežít pouze  1/3 celé kolonie, které sedimentovali na podzim.

      Snížení vodní plochy probíhá v souladu s příslušným vodoprávním úřadem, kde bylo nutné pro toto zajistit vyjímku pro manipulaci s vodou podle platného Manipulačnímu a provozního řádu vodního díla. Snížení vodní hladiny jezera je ale nutné i s ohledem na poškození celého bezpečnostního přelivu a mostu po povodni 2010, kde byl již vyhlášen kritický stav, který bude řešen ihned na začátku roku 2012 jakmile to počasí dovolí a na účet obce dorazí fianační prostředky, které jsme na tuto akci z MMR pracně získali.
V neposlední řadě na základě zpracované studie RNDr. Ivo Přikryla z ENKI o.p.s. Třeboň byla již na polovinu snížena obsádka Tolstolobika, který v jezeře tvoří nejvyšší podíl ryby a jedná se dále o celkové změně rybí obsádky v jezeře, kdy by měl být posílen podíl dravé ryby. V této souvislosti se řeší i celkové rybochovné hospodaření v našem jezeře na další období. My se letos budeme řídit heslem:“Nejlepší voda v Hamerském jezeře je na 15 schodu…“ Výsledek celého tohoto souboru opatření jistě nebude ve 100% kvalitě viditelný hned příští sezónu, máme připravená další revitalizační opatření na přítocích z Ploučnice a hlavně pro vše stěžejní bude vybudování kanalizace v Osečné, kdy město má na toto již částečně alokonán finanční podíl.
Na otázku některých občanů: „Kde budeme letos bruslit?“ odpovídám: „Normálně na ledu, pokud jezero zamrzne, jen půjedeme po písku o 50 metrů dál od břehu“. Stejně tak se na menší ledové ploše uskuteční cekem plánované 2 závody Mistrovství ČR v ledové ploché dráze (21.1. a 18.2), pokud led splní svou tloušťkou normu potřebnou pro jejich konání.