Návštěva hejtmana v Hamru na jezeře na jednání MAS Libereckého kraje

autor: | 18. prosince 2012

     Dne 17.12.2012 bylo od 10,00 hodin v společenském sále obecního úřadu Hamru na Jezeře zahájeno setkání Místních akčních skupin (dále jen MAS) Libereckého kraje. Tohoto jednání byl přítomen mimo mimo jednotlivých zástupců a manažérů i hejtman Libereckého kraje  pan Martin Půta, Ivana Hujerová, členka rady, pověřená řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Michal Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK, a referentka Oddělení rozvojových koncepcí KÚ LK Lenka Patočková.

     Hejtman v úvodu setkání přítomné manažery a představitele některých obcí ujistil, že MAS i bude kraj podporovat. Radní Ivana Hujerová, která se v předchozím období podílela na činnosti MAS Tanvaldsko, rovněž vyzdvihla přínos MAS pro zemědělce, drobné podnikatele, neziskové organizace či obce. Účastníci ze všech MAS Libereckého kraje shrnuli výsledky práce MAS Libereckého kraje za r. 2007 – 2012.
Za uspořádání této reprezentativní akce v naší obci děkuji vedení MAS LAG Podralsko.

Nebyly nalezeny žádné obrázky