NOUZOVÝ STAV – vyhlášený vládou ČR dne 12.3.2020 ve 14:00h (průběžně aktualizované přílohy a potřebné žádosti na konci příspěvku)

autor: | 13. března 2020

Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky vyhlašuje vláda Česká republiky nouzový stav.

Nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 – omezení pohybu osob a povolení některých provozoven a maloobchodních činností

 

Nařízení vlády ČR účinné ode dne 14.3.2020 od 06:00 hodin do 24.3.2020 do 06:00 hodin v oblasti maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provo­zovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátku na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

Zákaz akcí, na nichž se sejde víc než 30 lidí, se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Připomínáme všem, kteří se vrátili ze silně zasažených oblastí, že jsou povinni kontaktovat svého lékaře a neprodleně přejít do 14denní karantény!

 

Opatření k omezení pohybu osob a aktuální doplnění povolení některých provozoven

 

Nařízení vlády ze 14.3.2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

Opatreni o docasnem znovuzavedeni ochrany vnitrnich hranic CR

Opatreni o zakazu poradani kulturnich, sportovnich a dalsich akci s ucasti nad 30osob

Opatreni o zakazu skolni dochazky vzdelavacich a volnocasovych aktivit ve skolstvi

Opatreni o zakazu vstupu do CR a cestovani do rizikovych zemi

Opatreni v mezinarodni osobni doprave

Tiskopis ošetřovné

Tiskopis_osetrovne_skola

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky