Nové možnosti bydlení v Hamru na Jezeře

autor: | 14. března 2011

V Hamru na Jezeře v rekreačním areálu „Hutník“ je plánována výstavba objektů k rekreačnímu využití s možností trvalého bydlení. Jedná se o developerský projekt majitele rekreačního areálu, kdy k jeho uskutečnění přispěla obec Hamr na Jezeře při zpracování územního plánu s možností využití celého území tohoto areálu k plánované výstavbě rekreačních objektů určených i k trvalému bydlení. Právě možnost trvalého bydlení je ze strany obce podporována, neboť tímto dojde k rozšíření občanské základny naší obce. Záměr výstavby je již vyřešen zpracovaným projektem zastavitelného území, v celém řešeném areálu se současně řeší zbudování a posílení veškerých sítí. Celý projekt je rozdělen do tří stavebních a přípravných etap, z nichž první bude řešit prostor na severní straně území areálu „Hutník“, přičemž dojde k odlesnění této části, bude zde vybudována nová příjezdová komunikace a budou zde postaveny modelové domky. Celkem zde bude dle projektu v celém areálu vystavěno 35 domků několika typů a velikostí (viz. fotografie zpracované vizualizace).