Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce :
  • MgA. Martin Šilhán – starosta obce
  • Mgr. Petra Boroschová – místostarostka obce
  • Daniela Dvořáková – členka  zastupitelstva  (předseda kontrolního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva
  • Tomáš Třešňák – člen zastupitelstva (předseda finančního výboru)
  • Pavel Věchet – člen zastupitelstva
  • Romana Formánková – členka zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

Finanční výbor:
Tomáš Třešňákpředseda
Pavel Věchet – člen
Kateřina Kovaříková – člen

Kontrolní výbor:
Daniela Dvořáková – předseda
Jana Sovová – člen
Romana Formánková – člen

Pevně stanovené termíny zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře:

 Dne 24.11.2022 a 15.12.2022 (vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin).

Případné změny těchto termínů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem stejně tak jako termíny zasedání zastupitelstva obce mimo tyto uvedené termíny a jedná se vždy o řádné zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře.

Usnesení zastupitelstva obce najdete na Úřední desce.