Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce :
  • Milan Dvořák, MBA – starosta obce
  • Jana Horáková, MBA – místostarostka obce
  • Mgr. Petra Boroschová – členka  zastupitelstva  (předseda kontrolního výboru)
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom – člen zastupitelstva (předseda  finančního výboru)
  • Jindřich Jirsák – člen zastupitelstva
  • Kateřina Kovaříková – členka zastupitelstva
  • Romana Formánková – členka zastupitelstva

odborná referentka obecního úřadu je paní Helena Kováčová

Finanční výbor:
Pavel Cihlář dipl. ekonom  – předseda
Bc. Jan Třešňák – člen
Ing. Jan Voráček – člen

Kontrolní výbor:
Mgr. Petra Boroschovápředseda
MgA Petra Šilhánová-Viňanská – člen
Jaroslava Peková – člen

Pevně stanovené termíny zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře:

 Dne 18.3.2021, 17.6.2021, 9.9.2021 a 25.1.2021 (vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin); a 17.12.2021 (v pátek od 17:00 hodin).

Případné změny těchto termínů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem stejně tak jako termíny zasedání zastupitelstva obce mimo tyto uvedené termíny a jedná se vždy o řádné zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře.

Usnesení zastupitelstva obce najdete na Úřední desce.