Důležité dokumenty

Územní plán obce
(schválen usnesením zastupitelstva obce dne 22. 3. 2010, č. 45/2010, s účinností od 12.4.2010)

Mapová část:

Textová část:

________________________________________________________________________________

Místní strategický plán obnovy vesnice na období 2008 – 2013

Program obnovy vesnice na období 2015-2020

__________________________________________________________________________________________

Manipulační a provozní řád Hamerského rybníka

_________________________________________________________________________________________

Digitální povodňový plán obce Hamr na Jezeře zpracovaný a aktualizovaný v roce 2012

_______________________________________________________________________________