Vyhlášky a nařízení

Rybolov na Hamerském Jezeře 2023

rybářský řád

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Účinnost: od 1.1. 2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku z pobytu

Účinnost: od 4.4.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Účinnost: od 1.1.2011 – (vyhláška zrušena 2.5.2012)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Účinnost: od 1.1.2011

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010

o místním poplatku ze vstupného

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška ze dne 2.5.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Účinnost: od 2.5.2012


 

Obecně závazná vyhláška ze dne 11.6.2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Účinnost: od 11.6.2014


 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Účinnost: od 11.6.2014


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Hamr na Jezeře.

Účinnost: od 28.3.2015 


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost: od 1.ledna 2016 – (vyhláška zrušena 18.12.2020)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

o místním poplatku z pobytu

Účinnost: od 1.1.2020 – (vyhláška zrušena 18.3.2021)


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku ze psů

Účinnost: od 1.1.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Účinnost: od 1.1.2009


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Účinnost: od 19.7.2008


 

Řád veřejného pohřebiště


Vyhláška č. 1/2007

(kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce).


 

Metodika Stanovení smluvních cen pro prodej pozemků z majetku obce Hamr na Jezeře.

(Zrušena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2021)