Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku ze psů

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 5/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 6/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 7/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška č. 8/2010

o místním poplatku ze vstupného

Účinnost: od 1.1.2011


Obecně závazná vyhláška ze dne 2.5.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Účinnost: od 2.5.2012


Obecně závazná vyhláška ze dne 7.11.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost: od 1.1.2013


Obecně závazná vyhláška ze dne 11.6.2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Účinnost: od 11.6.2014


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Hamr na Jezeře.

Účinnost: od 11.6.2014


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Účinnost: od 11.6.2014


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hamr na Jezeře

Účinnost: od 28.3.2015


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost: od 1.ledna 2016

 

 

 


Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Účinnost: od 1.1.2009


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Účinnost: od 19.7.2008


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamr na Jezeře a vymezují prostory pro volné pobíhání psů   
 
Účinnost: od 28.6.2008
 


 

 

Řád veřejného pohřebiště


Vyhláška č. 1/2007

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce.


Vyhláška č. 2/2007

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Hamr na Jezeře.

Účinnost: od 22.4.2007


Metodika Stanovení smluvních cen pro prodej pozemků z majetku obce Hamr na Jezeře.