Odstraňování škod po povodni z roku 2010 na hrázi Hamerského jezera

autor: | 26. dubna 2012

V Hamru na Jezeře na hrázi Hamerského jezera bylo započato s kompletní rekonstrukcí mostu a bezpečnostního přelivu a odpadního koryta, poškozených po povodni z roku 2010. Práce, které zde v prostoru hráze probíhají, zahrnují demolici starého a stavbu nového mostu na odpadovém korytě od bezpečnostního přelivu; vybudování nových opěrných zdí v odpadním korytu pod přelivem, čištění koryta a oprava stávajících opěrných zdí; překládky jednotlivých sítí ČEZ, O2, SvS a veřejného osvětlení; vedení nové trasy vysokého napětí k budované trafostanici; protlaky pro budované přeložky nových i stávajících sítí; demolice zničeného a stavba nového ochozu na bezpečnostním přelivu jezera.
      V neposlední řadě byla již provedena i kompletní rekonstrukce zeleně rostoucí na hrázi Hamerského jezera, kdy zde byla jedna řada přestárlých stromů pokácena a byly zde vysazeny stromy nové. Stoleté lípy, rostoucí na vzdušné straně hráze byla ošetřeny odborným řezem a u ohrožujících stromu byla provedena v korunách bezpečnostní vazba.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

     Z důvodu prováděných prací musí být v letošním roce snížena vodní hladina jezera pod hladinu maximálního nadržení vodního díla ovšem tak, aby nebylo ohroženo hnízdění ptactva a další život vodních živočichů a dále s ohledem na letní rekreační sezonu a provoz koupaliště a také musíme přizpůsobit rybaření na naší vodě. Vše bude prostě v letošním roce složitější a dudeme doufat, že vše zdárně přečkáme a hlavně zafinancujeme… 
      Na sinice jsme u nás letos v našem jezeře připravili tři preventivní opatření, tak uvidíme, jestli se nám podaří jim život v naší vodě trochu znepříjemnit i když víme, že ty toxické u nás nežijí…a letos se u nás nebudou vyskytovat žádné :-).