Nařízením Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 se z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v ČR uzavírá obecní úřad pro veřejnost.

autor: | 16. března 2020

Od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se úplně ruší úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu v Hamru na Jezeře.

Starosta obce Hamr na Jezeře, v souladu s usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 rozhoduje o dočasném omezení provozu Obecního úřadu v Hamru na Jezeře spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin v termínu od 16. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin.

Veškerá podání obecnímu úřadu lze činit pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné ukládat do poštovní schránky umístěné vpravo na čelním vchodu do budovy.

Telefonický a e-mailový kontakt s obecním úřadem zůstává zachován.

Přístup veřejnosti do úřední budovy bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě.

Vzhledem k aktuální situaci zvažte prosím naléhavost vyřízení vašeho požadavku!