Oprava komunikce v obci Útěchovice

autor: | 15. srpna 2010

V těchto dnech právě probíhá oprava komunikace v celé obci Útěchovice. Děkujeme občanům za trpělivost při průjezdu touto obcí, kde jsou různá dopravní omezení z důvodu pohybu techniky firmy provádějící práce na celé komunikaci. V další etapě se budeme snažit vyřešit obnovení příkopů a pročištění propustků podél celé komunikace, neboť voda splavovaná s hlínou z polí nad obcí nám působí největší problémy. Byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo konečně přesvědčit vedení zemědělské firmy, kkterá obhospodařuje polnosti v našem okolí, aby při obdělávání polí věnovali zvýšenou pozornost hlavně během orby a traktoristům byl vysvětlen pojem jako např. souvrať, meze a další základní pojmy ze zemědělství. Vždyť právě přívalové deště, které nás také postihly, ukázaly kde jsou slabá místa a co vše voda ve velkém množství dokáže.