Otevření mostu v Břevništi na komunikaci II/278 – konec platnosti objížďkových jízdních řádů

autor: | 1. listopadu 2011

Každým dnem (dle poslední informace 3.11.2011) se již blíží otevření mostu na silnici II/278 v Břevništi. Dnes v 15,00 hodin dojde k předání staveniště mezi investorem a dodavatelem a já se domnívám, že by již nic nemělo bránit znovuobnovení vedení dopravy po této komunikaci. Mělo by to být důvodem k radosti, neboť objízdnými trasami a zvýšenou dopravou po těchto jsme trpěli všichni v celé obci, avšak moji radost poněkud kalí zjištění špatného stavu mostu pod touto komunikací dále v Břevništi u autobusové otočky, kde je již nyní zjištěno poškození mostní konstrukce nad protékajícím potokem. Pokud by došlo ke zborcení a následné uzavírce tohoto mostku, není zde již možnost vedení objížďky po místních komunikacích. Na tuto skutečnost je Krajská správa silnic Libereckého kraje upozorněna a uvidíme, jaký bude dále vývoj stavu uvedeného mostu. Pokud zde bude dále vedena tranzitní trasa těžké nákladní dopravy lze jen těžko předpovídat, jak dlouho tento most vydrží. Podobný stav na silnici II/278 je i ve směru na Osečnou, kde dochází k propadu propusti pod silnicí u obce Chrastná.

Upozorňuji nejen rodiče dojíždějících dětí ale i všechny dojíždějící, aby se u řidičů linkových autobusů informovali na případné časové úpravy jízdních řádů a další možné změny, ke kterým jistě v dohledné době dojde po obnovení autobusové dopravy přes most v Břevništi a sledovali případné změny jízdních řádů na autobusových zastávkách.     HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ZDE  

!!!… Právě jsem obdržel ukončení platnosti objížďkových jízdních řádů 540320, 540330 a 540350.
Od 3.11.2011 se vracíme k původním jízdním řádům platným od 12. prosince 2010. Jejich platné verze od tohoto čtvrtka tj. od 3.11.2011 naleznete ZDE :
lV_0540320
lV_0540330
lV_0540350

Nebyly nalezeny žádné obrázky