Pláž Hamerského jezera bude opět patřit obci

autor: | 1. července 2010

    Obec Hamr na Jezeře dosáhla dne 30.6.2010 velkého vítězství v rámci vedení soudního sporu o uzavřené neplatné pronájemní smlouvy ve věci užívání pláže Hamerského jezera panem Jiřím Jerešem. Ten bude muset dle rozhodnutí soudu tyto pozemky vyklidit a předat pláž a její zařízení zpět obci Hamr na Jezeře a to ke dni 30.9.2010.

 

    Od letní sezóny 2011 tak bude moci obec Hamr na Jezeře pláž zcela jinak ekonomicky využívat a takto přinést do obecního rozpočtu více finančních prostředků a zajistit v letní sezoně práci pro místní občany. I když se musí počítat také s investicí do vybavení dnes zanedbané pláže u Hamerského jezera.

    Obec v uvedené věci zastupovala Mgr. Jana Hamplová, advokátka specializující se na právo obcí a měst, která společně se starostou obce Milanem Dvořákem vyhodnotila v minulosti uzavřené nájemní smlouvy mezi panem Jiřím Jerešem a tehdejším vedením obce jako absolutně neplatné, a to se ukázalo jako správný právní postup.

    V rámci vleklého soudního sporu, který byl ukončen dne 30.6.2010, nájemce pláže pan Jiří Jereš uznal absolutní neplatnost uzavřené nájemní smlouvy a soud mu uložil povinnost povinnost vyklidit pronajaté pozemky pláže a tyto předat zpět do užívání obce Hamr na Jezeře ke dni 30.9.2010. Obec Hamr na Jezeře umožnila panu Jerešovi ukončit ještě letní sezónu 2010 s tím, že bude respektováno současně užívání malé části pláže pro místní občany a rekreanty ubytované v kempu spravovaném obcí, tak aby bylo ukončení vztahu korektní.

    V každém případě je však dosažení tohoto právního stavu velkým úspěchem, který umožní další rozvoj obcé Hamr na Jezeře a pod současným kvalitním vedením obce přinese nemalý finanční podíl do obecního rozpočtu.

A současný stav s pozemkem na pláži…???. V minulosti uzavřená nájemní smlouva byla pro obec Hamr na Jezeře zcela nevýhodná a zavazovala k povinnostem pouze obec a to na dobu do roku 2021. Za dobu již uplynulých 12 let, kdy užíval pláž pan Jereš, se vybavení pláže změnilo pouze ve smyslu tom, že vybavení na pláži chátralo a ubývalo (mívali jsme na pláži dříve dvě skluzavky – dnes máme pouze jednu a to nefunkční) a vstupné se každý rok zvyšovalo až na dnešních 40,-Kč dospělý a 30,-Kč dítě.  Obec byla zavázána špatnou smlouvou za nájemce p. Jereše platit za rozbory vody koupaliště (cca 30.000,-Kč za sezónu) a likvidovat veškerý odpad z pláže (cca 70.000,-Kč za sezónu). Takto nám dle smlouvy pan Jereš uhradil do obecního rozpočtu „částku“ 120.000,-Kč po každé letní sozóně.

My ale chceme být ale opět hrdě nazýváni „Rivierou severu“ a chceme se opět stát se rekreačním střediskem s možností podnikání pro obec a všechny naše místní občany.

A ŽE TO SKUTEČNĚ JDE…

…je tomu již třetí rok, kdy obec Hamr na Jezeře v roce 2007 od nájemcce – nejm. podnikatele převzala jemu dříve nevýhodně smluvně pronajatý areál Autokempu Hamr na Jezeře.  Smlouva na pronájem kempu zněla bohužel stejně  jako na pozemky pláže a to také do roku 2021.

Tento Autokemp dnes spravuje obec Hamr na Jezeře a pro srovnání uvádím jen „malý“ příklad jak se nám daří:

Roční pronájem za celý Autokemp do r. 2006 pronajatý panu Jerešovi:

od roku 1998   –  60.000,- Kč (to je fixní nájem ze sezóny od pana Jereše dle uzavřené smlouvy do r. 2021)

Výsledek hospodaření v kempu obcí Hamr na Jezeře:

výsledek hospodaření obce za rok 2007 – 334.000,- Kč

výsledek hospodaření obce za rok 2008 – 556.000,- Kč

výsledek hospodaření obce za rok 2009 – 807.000,- Kč

     Toto vše s velkou skutečností, že byla zcela zrekonstruována budova sociálního zařízení včetně jejího vybavení, byly vystaveny nové chatky s recepcí, zbudována nová síť osvětlení lesním kempu, moderní elektropřípojky pro karavanová stání, hřiště pro beach volejbal a vybudována další potřebná síť infrastuktury potřebné pro kvalitní provoz Autokempu.

     Vždyť právě rozvoj turistiky a rekreace  se musíme snažit zachytit včas a z tohoto se snažit pro naši obec získat patřičné finanční zdroje pro další rozvoj celé obce. Musíme se již vyvarovat dalších chyb a uzavírání nevýhodných pronájemmních smluv, které obec pouze finančně zatěžují a degradují obecní majetek a její zařízení.