Pláž Hamerského jezera je připravena na léto

autor: | 26. června 2011

V prostoru pláže Hamerského jezera nazvaného „Sportovní areál Pláž“ v letošním roce vyrostly a ještě se rozrůstají zcela nové prvky, stavby a zařízení. Pod tenisovými kurty byla dobudována pokladna s loděnicí a novými pramicemi (tak jak tomu bylo v minulých dobách), do sportovní části pláže byla položena a zapojena do sítě obří vzduchová trampolína (v barvách naší obce) pro všechny věkové i váhové kategorie, byly zbudovány nové venkovní sprchy s pitnou vodou na zemi se sypaným italským mramorem. Byla usazena, ukotvena a natřena skluzavka pro děti, na kterou byla po létech namontována nová ruční pumpa na vodu. V současné době nám roste před očima MEGA adrenalinový lanový park – jedinečná atrakce naší pláže, neboť se budete pohybovat nad úrovní hladiny jezera a prostoru pláže od minigolfu až ke vzduchové trampolíně nad hlavami všech návštěvníků areálu. Byly dokončeny opravy poškozených plotů a úpravy další oplocení kolem soukromých objektů sousedících s prostorem hlavní pláže (areál Motorlet, tenisové kurty a chodník u hlavní silnice). Dále byl zrekonstruován objekt sociálního zařízení a provedeny opravy a revize všech rozvedených umístěných sítí elektro i vody s odpady. Nyní již jen očekáváme příchod teplého léta a návštěvníky pláže a také sousedního autokempu, který je též provozován obcí Hamr na Jezeře. 
Bohužel se vzhledem k teplému květnovému počasí mírně zhoršila kvalita vody – není to nijak tragické, je pouze mírně překročena stanovená norma jednotek sinic, které naštěstí nejsou toxické (norma je 100.000 jednotek/ml – my máme v jezeře 150.000 jednotek/ml – pro srovnání jezero ve Stráži pod Ralskem má 2.000.000 jednotek/ml). Stav vody je průběžně sledován a měřen jak hygienickou stanicí tak Zdravotním ústavem Liberec a kvalita vody se naštěstí lepší.
Zhoršení kvality vody jsme předvídali a očekávali bohužel již od loňského roku, kdy nás od Osečné postihly přívalové povodně, a tyto naplavily do našeho jezera nespočetné množství živin pro rozvoj sinic a navíc nebylo v loňském roce jezero vyloveno a tímto ani vypuštěno. K plánovanému odpuštění vody nemohlo dojít ani v jarních měsících a to z důvodu nedostaku dešťových srážek – prostě tak trochu souhra všech náhod, která sinicím hraje bohužel do ruky. 
Po vykoupání v jezeře je vhodné použít nové venkovní sprchy s pitnou vodou, která je zde samozřejmě zdarma. Vstupné na pláž činí pro všechny 20,- Kč, což je pro návštěvníky pláže milé překvapení (Máchovo jezero je za 50,-Kč). Těšíme se na krásné léto a zveme všechny na krásnou dovolenou s andělem do Hamru na Jezeře.

Nebyly nalezeny žádné obrázky