Pošta Hamr na Jezeře – jedna z poboček určených ke zrušení !!!

autor: | 8. února 2011

Pobočka České pošty v Hamru na Jezeře je na seznamu poboček určených ke zrušení. Ano, je tomu skutečně tak, Česká pošta má zpracovaný program na zrušení téměř 1.500 svých poboček po celé České republice. Jednou z těchto poboček je i naše pošta. V této souvislosti byly již započaty kroky vedoucí k zachování naší pošty v Hamru na Jezeře. Sdružení místních samospráv, jehož je naše obec členem, jedná naším jménem v této věci s ředitelstvím České pošty a s Ministerstvem vnitra. ZDE naleznete dopis a doporučení předsedy SMS ČR Ing. Josefa Bartoňka.   Pro mne je velice smutná skutečnost, že Pošta v Hamru na Jezeře přečkala a přežila v dobách nejtěžších, před léty byla budova Pošty v Hamru na Jezeře celkově zrekonstruována z obecních prostředků a v této budově je v současné době již několik let nevyužívána prázdná bytová jenotka (prostory po obecním úřadu) a mě se zdá, že právě Česká poště nehospodárně spravuje svůj majetek, neboť tyto prostory mohly být již v několika případech pronajaty za úplatu a z těchto finančních prostředků mohl být financován provoz pobočky.

Není ovšem všem dnům konec a my budeme činit všechny možné kroky k zachování pošty v Hamru na Jezeře. Vy, jako občané naší obce, pokud chcete naší poštu zachovat, můžete sepsat protestní petici a tímto krokem podpořit myšlenku zachování pobočky České pošty v Hamru na Jezeře. 

Je velice smutné, že v době, kdy se naše obec statečně navrací ke své rekreační a lázeňské podobě a je opět hojně navštěvována turisty, náš stát – tedy Česká republika, poté co nás odepsala na několik let těžbou uranu, nám jako obci bere to poslední, co pro nás „lidi z vesnice může ještě udělat“. O tom, že spousta našich občanů byla v minulosti právě Českou poštou  „přesvědčena“, aby si založila účet u Poštovní spořitelny s vědomím výhod výběru hotovosti na pobočce pošty, raději dnes ani nemluvím… toto je ovšem jen jeden z několika plánovaných kroků vlády ČR (chystá se rušení škol, rušení stavebních úřadů, slučování malých obcí…)