Povodeň 7.8.2010 Hamr na Jezeře-Břevniště-Útěchovice

autor: | 10. srpna 2010

       Přívalové deště, které se přehnaly přes celý Liberecký kraj ze dne 7.8.-8.8.2010 způsobily zvýšení vodní hladiny v řece Ploučnici. Naštěstí jsme sledovali vývoj předpovědi počasí s možností zvýšených lokálních srážek a s předstihem se nám podařilo díky součinnosti s rybáři v Osečné na rozdělovacím objektu na Chrastné uzavřít rameno řeky Ploučnice (někdy nazýváno Hamerská strouha), která dále protéká dále obcemi Břevništěm a  Útěchovicemi. Díky tomuto včasnému zásahu nenapáchala tato blesková povodeň v Břevništi a v Útěchovicích takové škody, jako v ostatních obcích našeho kraje. 

     Tímto jsme ochránily zmíněné části naší obce, ovšem zvýšená povodňová vlna, která plnou silou zasáhla Hamerské jezero, způsobila svým maximálním průtokem přes bezpečnostní přeliv hráze jezera (a to i přes maximální odpouštění vody z Hamerského jezera stavidlem, kde byla takto v předchozích dnech vytvořena rezerva) poškození celého odpadového koryta s jeho opěrnými zdmi, ale došlo také k poškození mostku a poničení zde vedených inženýrských sítí na výtokové straně za mostkem, které jsou důležité pro část obce Hamr na Jezeře.

     V současné době hledáme vhodné možnosti získání finanční podpory na opravy poničených zařízení a infrastuktury v majetku obce Hamr na Jezeře. Dle předběžného statického posudku je zjištěno, že mostek a opěrné zdi bezpečnostního přelivu Hamerského jezera jsou poškozeny tak, že si vyžádají celkovou rekontrukci, včetně přeložky vedení inženýrských sítí. Předběžné náklady na tuto nutnou opravu jsou vyčísleny na částku cca 1,5mil. korun bez DPH. K tomuto musíme počítat s nutností oprav poškozených místních komunikací ve všech částech naší obce.