Rekonstrukce zeleně na hřbitově v Břevništi

autor: | 14. dubna 2011

Možná jste si ještě nevšimli, ale ještě před skončením vegetačního klidu bylo na našem hřbitově v Břevništi započato s rekonstrukcí havarijního stavu vzrostlé zeleně zde rostoucí. Došlo k pokácení přerostlých, vyváhlých a téměř všech vyhnilých stromů rostoucích u plotu hřbitova a ohrožujících bezprostředně svým pádem nejen prostor celého hřbitova a hroby ale i osoby, které na hřbitov docházejí. V neposlední řadě byl řešen i kritický stav letité lípy, která roste uvnitř hřbitova již více než asi 150 let zcela bez jakéhokoli odborného zásahu. 
Odborným řezem profesionálních dendrologů firmy „Nastrom“  byl strom a celá jeho obrovská široká koruna zkrácena na únosnou míru a to i přes skutečnost, že původní záměr firmy byl odstranit z bezpečnostních důvodů strom celý.  Přáním obce bylo ovšem strom pokud možno ještě zachránit.  Všimněte si při své návštěvě hřbitova zblízka stavu jeho kmene, který je na mnoha místech tak vyhnilý, že je skoro průhledný. Po radikálním snížení koruny a jejího těžiště by se mohlo podařit strom ještě na nějakých pár let zachovat na svém důstojném místě.
S ohledem na toto uvedené zjištění byla do prostoru hřbitova dovezena vysazena nová 4 metrová lípa (nízkorostoucí šlechtěný kultivar), který za takových 50-70 let nahradí původní ošetřenou lípu. Podél plotu bylo vysázeno 14 ks thují (všechny byly označeny) a ty budou doplněny ještě o nějaké dřeviny tak, aby zde bylo možné posedět ve stínu na lavičce, která na hřbitov doputuje z Hamru na Jezeře. Investice zatím 30.000,- Kč. Jen doufám, že nějakého vandala nenapadne započaté dílo poškodit, tak jako se s tím bohužel setkáváme na každém kroku v Hamru na Jezeře.