Rekonstrukce a přesun kulturní památky „Sousoší piety“ na náměstí v Hamru na Jezeře

autor: | 2. listopadu 2011

základní kámen sousoší k podstavci
Po téměř čtyřech letech jednání a vyjednávání obec Hamr na Jezeře získala v letošním roce z Ministerstva kultury dotační prostředky na rekonstrukci a souhlas s přesunem kulturní památky „Sousoší piety“ (znázorňuje klečící Pannu Marii s tělem Ježíše Krista sejmutým z kříže).
Uvedená kulturní památka stála od roku 1840 – datatce vzniku podstavce (datace vzniku samotné barokní plastiky sousoší se váže k r. 1640) u bývalé silnice vedoucí z Hamru na Jezeře na Stráž pod Ralskem u křižovatky s odbočkou na Útěchovice. S rozvojem těžby uranu v minulosti se ovšem dostala do areálu podniku Diamo šachta č. 3 v Hamru na Jezeře, kde značně utrpěla a dále zde vzhledem k provozu šachty hrozilo její celkové zničení. Z tohoto důvodu se nám podařilo přesvědčit Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury o přesunu této kulturní památky na důstojnější místo, kterým se nakonec stalo náměstí v Hamru na Jezeře v parku proti obecnímu úřadu.
Na úpravu a rekonstrukci tohoto celého prostoru parku na náměstí v Hamru se již poněkolikáté snažíme získat dotační prostředky (23.11.2011 – dotace byla právě schválena). Věřím, že se  tato vzácná kulturní památka „Sousoší piety“, pocházející z roku 1640, stane významnou dominantou celého parku a bude tou pomyslnou třešničkou na celém postupně zrekonstruovávaném prostoru. 
V současné době probíhá jednání s Památkovým ústavem v Liberci o možnosti doplnění hlavy Panny Marie (tato byla bohužel v minulosti ulomena a nebyla nalezena) a s odborem Památkové péče v České Lípě současně jednání o získání možného získání finančních prostředků.