ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

autor: | 18. března 2020

ROZHODNUTÍ  – hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE O ZÁKAZU VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Po projednání v Krizovém štábu Libereckého kraje jsem na území Libereckého kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků, které chrání dýchací cesty, a to do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci (úřadů), správních orgánů a integrovaného záchranného systému, pošt, lékáren, bank i taxislužby, a to s platností od 18 hodin dne 17. března do odvolání.

Osoby jsou dle nařízení povinni podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních, ozbrojených sil provádějících střežení a kontrolu. Toto opatření považuji vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob v České republice za nutné.

 

Lidé mohou nosit roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní prostředky. Stačí mít alespoň šátek, šálu či jakoukoli ochrannou tkaninu.

Jde nám především o to, aby lidé chránili sebe i své okolí.

Více info ve složce OZNÁMENÍ pod č.j.: KULK25070/2020 ze dne 17.3.2020

na http://bit.ly/rozhodnuti-hejtmana-zakaz-vstupu