Souvislá údržba komunikace ke hřbitovu v Břevništi – dotace z KÚ Libereckého kraje

autor: | 10. ledna 2021

V roce 2020 byla dokončena souvislá údržba komunikace ke hřbitovu v Břevništi na pozemcích p.č. 889; 890 a 957 v k.ú. Břevniště pod Ralskem v celkové hodnotě 1.121.612,01 Kč, kdy stavbu realizovala na základě vyhodnocení nabídek firma
1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o.
Na tuto stavbu byla obci Hamr na Jezeře na základě žádosti poskytnuta finanční dotace ve výši 267.840,94 Kč z Dotačního fondu „Program obnovy venkova“.