Svoz nebezpečného a objemného odpadu 7.11.2020 – sběrový den

autor: | 1. listopadu 2020

sběr odpaduVážení občané, v sobotu dne 7.11.2020 v naší obci proběhne tzv. „podzimní sběrový den“, kdy bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu – ZDE INFORMAČNÍ LETÁK  s podrobným návodem, časy svozu a uvedenými svozovými místy.
Tento svozový systém platí pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hamr na Jezeře, Břevniště a Útěchovice.
Ostatní občané, ubytovatelé, drobní podnikatelé likvidují odpad dle platného zákona o odpadech po dohodě s pracovníky firmy COMPAQ CZ s.r.o. za úplatu v jiném termínu.

O tomto termínu se dozvídáte bohužel na poslední chvíli, ne z důvodu utajení, ale z důvodu toho, že tento předem plánovaný termín nebyl kvůli situaci kolem „koronaviru“ jistý – tak snad vše dopadne dobře a v sobotu se s vámi setkám u kontejnerů.

Doplňuji, že elektroodpad lze stále vozit na sběrný dvůr do Stráže pod Ralskem ZDARMA.

POZOR…!!!…kdo naveze odpad a složí jej předem na uvedená místa – tomu bude udělena pokuta za založení černé skládky – MÍSTA BUDOU ELEKTRONICKY MONITOROVÁNA…!!!