Svoz nebezpečného a objemného odpadu 5.11.2022 – sběrový den

autor: | 3. října 2022

Vážení občané,

v sobotu dne 5.11.2022 v naší obci proběhne tzv. „podzimní sběrový den“, kdy bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu – ZDE INFORMAČNÍ LETÁK  s podrobným návodem, časy svozu a uvedenými svozovými místy.
Tento svozový systém platí pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hamr na Jezeře, Břevniště a Útěchovice.
Ostatní občané, ubytovatelé, drobní podnikatelé likvidují odpad dle platného zákona o odpadech po dohodě s pracovníky firmy COMPAQ CZ s.r.o. za úplatu v jiném termínu.