AKTUÁLNĚ…!!! UPOZORNĚNÍ !!! – oprava mostu v Břevništi – změny v rámci objížďkových jízdních řádů způsobených omezenou únosností mostu

autor: | 5. května 2011

POZOR … aktuálně k opravě mostu v Břevništi  !!! 
Na dotaz starosty obce Hamr na Jezeře k časovému a finančnímu horizontu provedení opravy mostu v obci Břevniště byl zaslán z KSSLK následující email, z kterého je zřejmé, že zjištěný stav poškození mostu byl starostou obce nahlášen Krajskému úřadu po povodni v roce 2010 a s financováním a opravou se počítá v letošním roce.
Z další korespondence obce Hamr na Jezeře a vedením KSSLK vyplývá, že financování opravy bylo bohužel pozastaveno do vyřešení odvolání v zadávacím řízení.

        Pozitivní zpravou je, že KSSLK započala po urgencích obce na pročišťování příkopů a prospustků v obci Břevniště podél komunikace II/278. Pokud bude mít někdo z místních občanú zájem o zeminu z těchto prací, lze toto dohodnout s obcí Hamr na Jezeře popř. přímo s dodavtelskou firmou na místě provádění prací. Zemina je nabízena místním občanům ZDARMA.

Z již známého důvodu havarijního stavu mostu v Břevništi dojde s konečnou platností od 13.4. od 12:00 hodin k následujícím dopravním opatřením:

Kvůli omezení maximální povolené hmotnosti projíždějících vozidel na 3,5 tuny (včetně cestujících) budou všechny autobusové spoje od Liberce a Osečné ukončeny v zastávce Břevniště,statek, kde bude zajištěn přestup do mikrobusu, který bude pokračovat do Stráže p.R. (v případech, kdy nepobere všechny cestující, pojede nadvakrát). Obdobně v opačném směru pojede mikrobus ze Stráže p.R. do Břevniště, kde bude přestup na standardní autobus. V ranních hodinách u spojů s pravidelným odjezdem v 5:25, 6:25 a 7:40 ze Stráže p.R. (v těchto spojích poptávka násobně převyšuje kapacitu mikrobusu), pojede spolu s ním ještě autobus ČSAD Česká Lípa do zastávky Hamr na Jezeře, důl Sever, kde cestující vystoupí a počkají na návrat mikrobusu, který je převeze do zastávky Břevniště statek ke standardnímu autobusu dále do Osečné a Liberce.

Jedinou výjimkou bude víkendový popolední spoj s odjezdem v 12:30 ze Stráže – ten pojede objížďkou přes Křižany (zřejmě o několik minut dříve); současně ale pojede i mikrobus, který v tomto případě bude veden přes Břevniště až do Osečné.  

Dále dojde k dočasnému zrušení spoje č.4 linky 540 350 v úseku Křižany,ObÚ  (odjezd 6:04)  –  Osečná,kostel (příjezd 6:14) a spoje č.5 linky 540 330 Osečná,kostel (6:15) – Stráž pod Ralskem (6:33); místo toho pojede autobus z Křižan zpět do Stráže p.R. objížďkovou trasou přes Žibřidice a Dubnici.

Časové polohy spojů ve směru Liberec – Stráž p.R. zůstávají stejné jako ve stávajících jízdních řádech; u spojů v opačném směru pojedou spoje č.4 (5:25 ze Stráže) a č.12 (v 7:40) o několik minut později, u ostatních spojů je třeba počítat s menším zpožděním (podle toho, nakolik rychle se podaří uskutečnit přestupy cestujících).

 Uvedená opatření platí do odvolání (předpoklad je po dobu jarních měsíců).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za tyto dopravní komplikace; zároveň prosíme o spolupráci.

 Krajská správa Libereckého kraje

Jednotlivé upravené jízdní řády autobusových spojů:

500060_11-04-11_obj;      lV_0540330;      lV_0540320;     

  lV_0540120;       lV_0540350;       ZDE podrobná informace na IIDOL

hlášení obecního rozhlasu