Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře

autor: | 13. listopadu 2010

        V pátek dne 12. listopadu 2010 od 17,00 hodin proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamru na Jezeře ustavující zasedání zastupitelstva obec Hamr na Jezeře na volební období 2010 – 2014.

           Všichni nově zvolení zastupitelé obce po složení slibu před zúčastněnými občany jednohlasně zvolili starostou obce Hamr na Jezeře pana Milana Dvořáka a  podporou čtyř hlasů místostarostou obce pana Pavla Krejbicha. 

 

Dále byli zvoleni předsedové a členové dvou výborů:

Finanční výbor – předsedkyně paní Eva Ferklová, členové paní Michaela Lacková, pan Pavel Cihlář

Kontrolní výbor – předsedkyně paní Irena Hývlová, členové paní Jaroslava Peková, paní Irena Bitnerová

      Přeji všem nově zvoleným členům zastupitelstva obce mnoho úspěchů v jejich práci a věřím, že budeme všichni společně pokračovat v již nastartovaném rozvoji naší obce a všech jejich místních částí tak jak tomu bylo v uplynulém čtyřletém období 2006 – 2010.

Tímto bych rád poděkoval bývalým zastupitelům panu Alexandru Brandovi, Janu Skořepovi a Vladimíru Vejvodovi za jejich práci při budování naší obce v uplynulém volebním období.  

Zastupitelstvo naší obce bude v letech 2010 – 2014 pracovat jako sedmičlenné v následujícím složení: 

Milan Dvořák, Pavel Krejbich, Pavel Cihlář, Eva Ferklová, Irena Hývlová, Klára Havelková a Jana Horáková.