V Hamru na Jezeře začaly práce na evropském dotačním titulu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“

autor: | 7. listopadu 2011

Vznikají první metry cyklomagistrály na území obce

Začátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na projektu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“, jehož parterem, spoluinvestorem a spolutvůrcem je obec Hamr na Jezeře.  V září 2011 byl tento projekt v celkové hodnotě 60 259 788,00 Kč předfinancován obcí Hamr na Jezeře vlastním podílem a to částkou 812.516,-Kč, na který byla získána pro obec Hamr na Jezeře dotace ve výši více než 10 mil. Kč. Jedná se o největší získaný dotační titul v rámci ROP Severovýchod v historii naší obce, kdy celý tento  projekt měl být dokončen do konce července 2012. V rámci uvedeného projektu dochází právě v těchto dnech k demontáži potrubních řádů vedoucích kolem naší obce na průmyslovou zónu města Stráž pod Ralskem a k budování prvních metrů význammné cyklomagistrály.
Z náměstí v Hamru na Jezeře se po dokončení první realizované etapy takto dostaneme po nově vzniklé komunikaci ulicí Děvínskou do Lázní Kundratic a Osečné, nebo směrem na Stráž pod Ralskem až k průrvě Ploučnice v Novinách pod Ralskem. Do budoucna se plánuje propojení na Českou Lípu a dále na Děčín až do Německa.    

      Myšlenka cyklomagistrály Ploučnice vznikla jako přirozená reakce na přibývající zájem cyklistů o kvalitní a bezpečný prostor pro cykloturistiku. Mikroregion Podralsko má s cykloturistikou bohaté zkušenosti díky bývalému vojenskému prostoru, kde byla vytvořena síť bezpečných cyklostezek dnes již známá pod značkou Cykloráj Podralsko.

      Vybudování cyklomagistrály Ploučnice je jednou z priorit rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Podralsko. Projekt jednoznačně naplňuje  požadavek  na soulad s programovými dokumenty rozvoje Libereckého kraje.
      Mikroregion Podralsko podporuje související projekty obcí na zlepšení stavu místních komunikací a veřejných prostranství, ale i další infrastruktury, která bezprostředně ovlivňuje kvalitu životního prostředí daného území, jako je např. budování splaškové kanalizace a ČOV na jižním svahu Ještědského hřbetu. V současné době se veškeré odpadní vody pouštějí do Ploučnice. Negativní ekologické a ekonomické důsledky jsou zcela zřejmé. Vyčištění řeky je úzce spojeno s projektem Zelené cyklomagistrály Ploučnice.  Tvoří se databáze souvisejících projektů.
      Hlavním cílem projektu je vytvořit podél Ploučnice unikátní infrastrukturu pro rozvoj aktivních pobytů a rekreace, zejména pro cykloturistiku a pro rostoucí zájem o takový druh moderního sportu, jako je  kolečkové bruslení. Cyklotrasa vedená jedinečným a nádherným údolím Ploučnice se jistě stane vyhledávaným místem aktivního odpočinku. Prokázání celospolečenského přínosu a návratnost uvedené investice je nezpochybnitelná. Stejně důležitým cílem je propojit města a obce tohoto regionu se spádovým počtem více jak 30 tis. obyvatel (uvažováno pouze pro mikroregion Podralsko) cyklostezkami pro bezpečnou cyklodopravu občanů za běžnými záležitostmi.