VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU

autor: | 21. ledna 2011

Obec Hamr na Jezeře

Vás vyzývá k podání nabídky na zpracování mýtního porostu 1 A 13. 

„Mýtní úmyslná těžba dřeva v obecním lese – porost 1 A 13“ 

Prodej stojících stromů jako věci budoucích o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji stojících strom jako věci budoucí.

Zde: veřejná výzva těžba dřeva;  porost 1A13 určený k těžbě-hospodářská kniha a mapa – viz.úřední deska.