Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce

autor: | 7. listopadu 2014

znak hamrDne 7. listopadu 2014 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ustavující zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře na období 2014 – 2018.

 

Po poděkování bývalým členům zastupitelstva za jejich práci v předchozím volebním období a vykonaní slibu zastupitelů si zastupitelé před přítomnými občany zvolili jednohlasně starostou obce pana Milana Dvořáka a místostarostkou paní Bc. Kláru Havelkovou.

 

 

Dále byli zvoleni předsedové dvou výborů a jmenováni členové výborů:

Finanční výbor

  • Eva Ferklová – předseda
  • Pavel Cihlář dipl. ekonom
  • Ing, Jan Voráček

Kontrolní výbor

  • Irena Hývlová – předseda
  • Jaroslava Peková
  • Lucie Bínová

Poté byla odsouhlasena komise pro záležitosti kultury a sportu, do jejíhož vedení byla zvolena paní Lenka Lemberková. Tato bude společně s paní místostarostkou zajišťovat záležitosti kultury a pořádání sportovních akcí v obci a dále budou společně zajišťovat vydávání tištěného obecního „čtvrtletníku“ s informacemi pro občany.