VOLBY 2020 – II. kolo voleb do Senátu PČR pro obvod Česká Lípa 9.10. – 10.10.2020

autor: | 5. října 2020

Vážení spoluobčané,
v pátek 9.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin se konají senátní volby pro volební obvod Česká Lípa  ke kterým všechny voliče upřímně zvu. Volební místnosti jsou beze změny jako v minulých letech. Jediný rozdíl je, že musíte v roušce (kdo zapomene, dostane jí od volební komise).
 
Oficiální oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky, obvod 36 – Česká Lípa:
Starosta obce Hamr na Jezeře dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do II. kola Senátu PČR se uskuteční:
9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
 
Místem konání voleb:
v okrsku č. 1
je budova Obecního úřadu v Hamru na Jezeře
pro voliče trvale bydlící v obci Hamr na Jezeře a Útěchovice.
 
v okrsku č. 2
je budova bytovky čp. 85 v Břevništi v místní knihovně,
pro voliče trvale bydlící v obci Břevništi.
 
 
UPOZORNĚNÍ
2. kolo voleb do Senátu PČR budou probíhat ve dnech:
pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnosti zůstávají stejné a hlasovací lístky i obálky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.