VOLBY do zastupitelstva obce Hamr na Jezeře

autor: | 26. září 2010

Vážení spoluobčané,

     komunální volby do zastupitelstva obce Hamr na Jezeře se uskuteční 15.10. – 16.10.2010. V pátek dne 15.10.2010 můžete k volební urně přistoupit v době od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 16.10.2010 v době od 08,00 hodin do 14,00 hodin. V naší obci jsou sestaveny celkem 4. kandidátní listiny.  V naší obci jsou vytvořeny celkem 2 volební okrsky. Pro občany Hamru na Jezeře a Útěchovic volební okrsek č. 1 v budově Obecního úřadu v Hamru na Jezeře a pro občany obce Břevniště volební okrsek č. 2 v budově bytovky čp. 85 v prostoru místní knihovny. 

      Přeji Vám šťastnou volbu, která naší obci přinese kvalitní a svědomité zastupitelstvo, které ze své řady zvolí zodpovědného, pracovitého a reprezentativního starostu naší obce. Rozhodujte o naší obci zodpovědně a nedopusťte vzniku žádným aktivitám, které by mohli narušit chod a rozvoj naší obce, který jsme v uplynulých letech úspěšně nastartovali. 

     Vybírejte z kandidátů Vám všem dobře známých a investujte do nich svou důvěru, kterou Vám zodpovědné vedení obce jistě vrátí. Nedejte prostor laciným slibům, nedůvěře, mamonářství a závisti. Pojďme se těchto lidských nectností již jednou provždy zbavit a zvolme naší obci společně lidskost všem blízkou…

                                                                                                  starosta obce Hamr na Jezeře – Milan Dvořák