Vyměňte si své řidičské průkazy do 31.12.2010

autor: | 15. listopadu 2010

Řidičské průkazy vydané do 31. prosince 2000 jsou potřeba do konce letošního roku vyměnit. Výměna řidičských průkazů se provádí na Městském úřadě Česká Lípa, odbor dopravy, a týká se občanů, kteří mají trvalé bydliště v územním obvodu města Česká Lípa, obce s rozšířenou působností. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. Podrobné informace na www.vymentesiridicak.cz .

Od ledna do září letošního roku bylo vyměněno jen 1.900 řidičských průkazů. Do konce roku ještě zbývá vyměnit 4.200 řidičských průkazů. Výroba řidičského průkazu trvá 3 týdny a do konce roku zbývá cca 30 úředních dnů, kdy si mohou občané požádat o řidičský průkaz a bude jim vydán do konce roku.

Při žádostech o vydání nových řidičských průkazů jsou rozšířeny úřední hodiny budou rozšířeny o pátek od 8:00 do 11:30 hodin s účinností od 15. října 2010. Mimořádný úřední den pak skončí 10. prosince 2010 a občané, kteří přijdou po tomto datu, si už řidičský průkaz do konce roku vyměnit nestihnou.

Úřední hodiny na odboru dopravy – pracoviště Česká Lípa, ulice Děčínská, č. p. 363
Den Úřední hodiny  
pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00  
úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30  
pátek 8:00 – 11:30 POUZE V OBDOBÍ OD 15. 10. 2010 DO 10. 12. 2010